Dobrovoľný hasičský zbor v Ružinej má 15 aktívne pôsobiacich členov a ďalších 10 starších členov, ktorí vypomáhajú v prípade potreby.

V marci 2012 bola zrekonštruovaná hasičská zbrojnica, ktorú pomenovali podľa Jozefa Fajčíka st., ktorý zomrel v roku 2012.

Jozef Fajčík st. sa veľkou mierou zaslúžil o rozvoj DHZ v obci.

Od roku 2013 sa každoročne koná Memoriál Jozefa Fajčíka.

Každý rok sa DHZ Ružiná zúčastňuje súťaží v okrese Lučenec, ako i mimo neho.

V júli 2015 sa v obci uskutočnilo slávnostné odovzdanie hasičského vozidla Tatra 148, ktoré osobne priviezol premiér R. Fico a minister R. Kaliňák. (slávnostné odovzdanie)