1. HIT Production, s.r.o.       nájom parcely C 450/6 v k. ú. Ružiná         6.7.2015