_________________________
_________________________ _________________________ _________________________
január 2012
február 2012
marec 2012
apríl 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
máj 2012
jún 2012
júl 2012
august 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
september 2012 október 2012 november 2012 december 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________

p.č. dodávateľ                                               

obsah faktúry     

došlo dňa

--- ---
faktúry za december 2011, došlé v januári 2012
405. MEPOS, s.r.o. Lučenec vývoz 110 l nádob, zneškodnenie 04.01.2011
411. SVOMA, s.r.o. Lučenec stavebné práce - Hasičská zbrojnica 13.01.2011
412. SVOMA, s.r.o. Lučenec stavebné práce - Hasičská zbrojnica 13.01.2011
       
január 2012
001. SPP, a.s. Bratislava  zálohová platba - zemný plyn - OU  03.01.2012
002. SPP, a.s. Bratislava zálohová platba - zemný plyn - MŠ+ŠJ 03.01.2012
003. SPP, a.s. Bratislava zálohová platba - zemný plyn - ZŠ 03.01.2012
004. SSE, a.s. Žilina zálohová platba - ee - ZŠ 13.01.2012
005. SSE, a.s. Žilina zálohová platba - ee - MŠ+ŠJ 13.01.2012
006. SSE, a.s. Žilina zálohová platba - ee - OU 13.01.2012
007. INPROST, s.r.o. Bratislava predplatné za obecné noviny 13.01.2012
008. Poradca, s.r.o. Žilina predplatné mesačníka VS 10.01.2012
009. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava stravné lístky 10.01.2012
010. Bohumil Zábojník - VRANA, Žilina vzdelávací program Albert 14.01.2012
011. Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica predplatné Včielka a Vrabček 12.01.2012
012. KEO, s.r.o. Záhorce aktualizácia programi - 01/2012 16.01.2012
013. KEO, s.r.o. Záhorce doplatok modulu KEO - mzdy 16.01.2012
014. SÚVAHA, s.r.o. Bratislava Finančný spravodajca 2011 23.01.2012
015. INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny pre ŠJ pri MŠ 05.01.2012
016. HISPA - SK, s.r.o. Bratislava zelenina pre ŠJ pri MŠ 10.01.2012
017. Chrien, s.r.o. Zvolen zelenina a potraviny pre ŠJ pri MŠ 11.01.2012
018. HISPA - SK, s.r.o. Bratislava zelenina pre ŠJ pri MŠ 17.01.2012
019. SVOMA, s.r.o. Lučenec dovoz kamennej drvi a soli 23.01.2012
020. INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny pre ŠJ pri MŠ 23.01.2012
021. Chrien, s.r.o. Zvolen zelenina a potraviny pre ŠJ pri MŠ 24.01.2012
022. HISPA - SK, s.r.o. Bratislava zelenina pre ŠJ pri MŠ 24.01.2012
023. SOZA, Bratislava autorská odmena 25.01.2012
024. Orange Slovensko, a.s. Bratislava služby mobilného operátora 25.01.2012
025. Podnik výroby a služieb, s.r.o. Dobroč oprava verejného osvetlenia 30.01.2012
026. HISPA - SK, s.r.o. Bratislava zelenina pre ŠJ pri MŠ 31.01.2012
027. Anna Paľove - Potraviny Anka Ružiná potraviny pre ŠJ pri MŠ 01.02.2012
028. Pekáreň s.r.o. Halič dodanie pekárenských výrobkov 01.02.2012
029. AC vzdelávacia agentúra, Zvolen seminár - povinné zverejňovanie obcí 31.01.2012
030. IURA EDUCATION, s.r.o. Bratislava Manažment školy v praxi - ročník 2012 31.01.2012
031. SVOMA, s.r.o. Lučenec stavebné práce na stavbe Hasičská zbrojnica Ružiná 31.01.2012
032. Pavel Krpčiar - Pakran, Lučenec mäso pre ŠJ pri MŠ 02.02.2012
044. Mepos, s.r.o. Lučenec vývoz 110 l nádob a zneškodnenie odpadu 03.02.2012
045. Mepos, s.r.o. Lučenec vývok VOK a zneškodnenie na skládke 06.02.2012
046. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - OÚ 08.02.2012
047. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - MŠ 08.02.2012
048. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - ZŠ
08.02.2012