_________________________
_________________________ _________________________ _________________________
január 2012
február 2012
marec 2012
apríl 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
máj 2012
jún 2012
júl 2012
august 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
september 2012 október 2012 november 2012 december 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________

február 2012
p.č. dodávateľ obsah faktúry došla dňa
033. KEO, s.r.o. Záhorce spracovanie účtovných výkazov
01.02.2012
034. Air-Net Elektronik Lovinobaňa poplatok za internet 06.02.2012
035. Air-Net Elektronik Lovinobaňa poplatok za internet 06.02.2012
036. HISPA - SK, s.r.o. Bratislava zelenina pre ŠJ pri MŠ 07.02.2012
037. Chrien, s.r.o. Zvolen zelenina a potraviny pre ŠJ pri MŠ 07.02.2012
038. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava stravné lístky - február 13.02.2012
039. INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny pre ŠJ pri MŠ 10.02.2012
040. SPP, a.s. Bratislava zálohová platba - zemný plyn - OU xx.02.2012
041. SPP, a.s. Bratislava zálohová platba - zemný plyn - ŠJ+MŠ
xx.02.2012
042. SPP, a.s. Bratislava zálohová platba - zemný plyn - ZŠ
xx.02.2012
043. HISPA - SK, s.r.o. Bratislava zelenina pre ŠJ pri MŠ 14.02.2012
049. SSE, a.s. Žilina zálohová platba - ee - ZŠ
14.02.2012
050. SSE, a.s. Žilina zálohová platba - ee - MŠ + ŠJ
14.02.2012
051. SSE, a.s. Žilina zálohová platba - ee - OU 14.02.2012
052. INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny pre ŠJ pri MŠ 05.01.2012
053. Chrien, s.r.o. Zvolen zelenina a potraviny pre ŠJ pri MŠ 21.02.2012
054. HISPA - SK, s.r.o. Bratislava zelenina pre ŠJ pri MŠ 21.02.2012
055. Orange Slovensko, a.s. Bratislava služby mobilnej siete 23.02.2012
056. KEO, s.r.o. Záhorce KEO WIN program
28.02.2012
057. HISPA - SK, s.r.o. Bratislava zelenina pre ŠJ pri MŠ 29.02.2012
058. EC Group. s.r.o. Banská Bystrica spracovanie projektovej žiadosti
06.03.2012
059. Pavel Krpčiar - PAKRAN, Lučenec mäso pre ŠJ pri MŠ 01.03.2012
060. Pekáreň s.r.o. Halič dodanie pekárenských výrobkov 01.03.2012
061. Hobla H Slovensko, s.r.o. Levice edukačné pomôcky pre MŠ
06.03.2012
062. PhDr. Oslancová - Albion Books, Banská Bystrica učebnice anglického jazyka 20.02.2012
063. PhDr. Oslancová - Albion Books, Banská Bystrica učebnice anglického jazyka 20.02.2012
064. Chrien, s.r.o. Zvolen zelenina a potraviny pre ŠJ pri MŠ 06.03.2012
065. Anna Paľove - Potraviny Anka, Ružiná potraviny pre ŠJ pri MŠ 06.03.2012
089. Mepos, s.r.o. Lučenec vývoz 110 l nádob a zneškodnenie odpadu 12.03.2012