_________________________
_________________________ _________________________ _________________________
január 2012
február 2012
marec 2012
apríl 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
máj 2012
jún 2012
júl 2012
august 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
september 2012 október 2012 november 2012 december 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________

marec 2012
p.č. dodávateľ obsah faktúry došla dňa
066. SPP, a.s. Bratislava zálohová platba - zemný plyn - ŽS 02.03.2012
067. SPP, a.s. Bratislava zálohová platba - zemný plyn - OU 02.03.2012
068. SPP, a.s. Bratislava zálohová platba - zemný plyn - MŠ + ŠJ
02.03.2012
069. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava
stravné lístky - marec 05.03.2012
070. INMEDIA, s.r.o. Zvolen
potraviny pre ŠJ pri MŠ
06.03.2012
071. HISPA - SK, s.r.o. Bratislava zelenina pre ŠJ pri MŠ 06.03.2012
072. OSTPOL Lučenec, s.r.o. Lučenec
dodanie hutného materiálu
xx.03.2012
073. TJ Tatran Čierny Balog
poplatok za nedostavenie sa na futbalový zápas
07.03.2012
074. Slovak Telekom, a.s. Bratislava
služby pevnej siete - OÚ
07.03.2012
075. Slovak Telekom, a.s. Bratislava
služby pevnej siete - ZŠ
07.03.2012
076. Slovak Telekom, a.s. Bratislava
služby pevnej siete - MŠ
07.03.2012
077. Verlag Dashöfer - vydavateľstvo, Bratislava
verejné obstarávanie - príručka
08.03.2012
078. HISPA - SK, s.r.o. Bratislava zelenina pre ŠJ pri MŠ 12.03.2012
079. Agrosev, s.r.o. Detva
odhŕňanie snehu
12.03.2012
080. Štefan Dóža - Rúr Gas, Lučenec
montážne práce plynových zariadení
12.03.2012
081. Marcela Faturová - FIRE system, Korňa hasičské odevy
14.03.2012
082. Marcela Faturová - FIRE system, Korňa hasičské odevy 19.03.2012
083. OMEGA - LC, s.r.o., Lučenec
štrkopiesok premývaný
15.03.2012
084.
SSE, a.s. Žilina
zálohová platba - ee - ZŠ
15.03.2012
085. SSE, a.s. Žilina zálohová platba - ee - MŠ
15.03.2012
086. ESV PLUS, s.r.o. Lučenec
kancelárske potreby
15.03.2012
087. SK-linka, s.r.o. Lučenec
kancelárske potreby
15.03.2012
088. SSE, a.s. Žilina zálohová platba - ee - OÚ 15.03.2012
090. Chrien, s.r.o. Zvolen
zelenina a potraviny pre ŠJ pri MŠ
20.03.2012
091. INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny pre ŠJ pri MŠ 20.03.2012
092. HISPA - SK, s.r.o. Bratislava zelenina pre ŠJ pri MŠ 20.03.2012
093. Podnik výroby a služieb, s.r.o. Dobroč
opiľovanie stromov pomocou montážnej plošiny 20.03.2012
094. Mepos, s.r.o. Lučenec
vývoz VOK a zneškodnenie odpadu
21.03.2012
095. HURTIK, s.r.o. Lučenec zváracia technika 27.03.2012
096. HURTIK, s.r.o. Lučenec predlžovací kábel 27.03.2012
097. HISPA - SK, s.r.o. Bratislava zelenina pre ŠJ pri MŠ 27.03.2012
098. Orange Slovensko, a.s. Bratislava služby mobilnej siete
xx.03.2012
099. SSE, a.s. Žilina vyporiadanie finančného nedoplatku
xx.03.2012
100. VEOLIA, SVaPS, a.s. Banská Bystrica montáž vodovodnej prípojky a vodomerom
29.03.2012
101. OMEGA - LC, s.r.o., Lučenec štrkopiesok premývaný
29.03.2012
102. Mepos, s.r.o. Lučenec vývoz VOK a zneškodnenie odpadu na skádke 29.03.2012
103. Mepos, s.r.o. Lučenec vývoz 110 l nádob a zneškodnenie na skládke
xx.03.2012
104. VEOLIA, SVaPS, a.s. Banská Bystrica rozbor vody 02.04.2012
105. SAD Lučenec, a.s. Lučenec tuzemská preprava 02.04.2012
106. Pavel Krpčiar - PAKRAN, Lučenec mäso pre ŠJ pri MŠ 02.04.2012
107. Marcela Faturová - FIRE system, Korňa plakety pre ocenených 30.03.2012
108. Chrien, s.r.o. Zvolen zelenina a potraviny pre ŠJ pri MŠ 03.04.2012
109. VEOLIA, SVaPS, a.s. Banská Bystrica výmena poškodeného vodomeru xx.04.2012
110. vysvetlemie    
111. VEOLIA, SVaPS, a.s. Banská Bystrica vodné a štočné - MŠ a ŠJ 23.03.2012
112. Anna Paľove - Potraviny Anka, Ružiná
potraviny pre ŠJ pri MŠ 12.04.2012
113. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - MŠ xx.04.2012
114. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - ZŠ xx.04.2012
115. Slovak Telekom, a.s Bratislava služby pevnej siete - OÚ xx.04.2012
116. VEOLIA, SVaPS, a.s. Banská Bystrica vodné a stočné - OÚ xx.04.2012
117. VEOLIA, SVaPS, a.s. Banská Bystrica vodné a stočné - ZŠ xx.04.2012
118. SVOMA, s.r.o. Lučenec stavebné práce na Hasičskej zbrojnici Ružiná xx.03.2012
119. SVOMA, s.r.o. Lučenec stavebné práce na Hasičskej zbrojnici Ružiná xx.03.2012
120. SVOMA, s.r.o. Lučenec stavebné práce na Hasičskej zbrojnici Ružiná xx.03.2012
121. Aitec, s.r.o. Bratislava dodanie edukačných prostriedkov 30.03.2012
122. Pekáreň, s.r.o. Halič dodanie pekárenských výrobkov 20.04.2012
123. Pekáreň, s.r.o. Halič dodanie pekárenských výrobkov 20.04.2012