_________________________
_________________________ _________________________ _________________________
január 2012
február 2012
marec 2012
apríl 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
máj 2012
jún 2012
júl 2012
august 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
september 2012 október 2012 november 2012 december 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________

apríl 2012
p.č. dodávateľ obsah faktúry došla dňa
124. SPP, a.s. Bratislava zálohová platba - zemný plyn - OU 03.04.2012
125. SPP, a.s. Bratislava zálohová platba - zemný plyn - MŠ+ŠJ 03.04.2012
126. SPP, a.s. Bratislava zálohová platba - zemný plyn - ZŠ 03.04.2012
127. Milan Falťan, Lučenec
dodanie práškového hasiaceho prístroja
11.04.2012
128. SSE, a.s. Žilina
zálohová platba - ee - ZŠ 12.04.2012
129. SSE, a.s. Žilina zálohová platba - ee - MŠ+ŠJ 12.04.2012
130. SSE, a.s. Žilina zálohová platba - ee - OÚ
12.04.2012
131. INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny pre ŠJ pri MŠ
02.04.2012
132. HISPA - SK, s.r.o. Bratislava zelenina pre ŠJ pri MŠ 02.04.2012
133. Vaša stravovacia, s.r.o. Bratislava stravné lístky - apríl
04.04.2012
134. KEO, s.r.o. Záhorce register pozemkov WIN 12.04.2012
135. KEO, s.r.o. Záhorce aktualizácia programu - 02/2012 12.04.2012
136. INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny pre ŠJ pri MŠ 16.04.2012
137. HISPA - SK, s.r.o. Bratislava zelenina pre ŠJ pri MŠ 16.04.2012
138. Chrien, s.r.o. Zvolen zelenina a potraviny pre ŠJ pri MŠ 17.04.2012
139. HISPA - SK, s.r.o. Bratislava zelenina pre ŠJ pri MŠ 17.04.2012
140. Mišík - geodetická kancelária, s.r.o. Lučenec vyhotovenie geometrického plánu Hasičská zbrojnica
20.04.2012
141. Mepos, s.r.o. Lučenec vývoz VOK, uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke
20.04.2012
142. HISPA - SK, s.r.o. Bratislava zelenina pre ŠJ pri MŠ 24.04.2012
143. Orange Slovensko, a.s. Bratislava služby mobilnej siete
25.04.2012
144. HISPA - SK, s.r.o. Bratislava zelenina pre ŠJ pri MŠ 30.04.2012
145. INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny pre ŠJ pri MŠ 30.04.2012
146. Chrien, s.r.o. Zvolen zelenina a potraviny pre ŠJ pri MŠ 02.05.2012
147. Pekáreň, s.r.o. Halič dodanie pekárenských výrobkov
02.05.2012
148. Podnik výroby a služieb, s.r.o. Dobroč oprava verejného osvetlenia 03.05.2012
149. AirNet Elektronik, s.r.o. Lovinobaňa internetové pripojenie
07.05.2012
150. Pavel Krpčiar - PAKRAN, Lučenec mäso a mäsové výrobky pre ŠJ pri MŠ
07.05.2012
151. Mepos, s.r.o. Lučenec vývoz 110 l nádob a zneškodnenie odpadu
10.05.2012
152. Anna Paľove - Potraviny Anka, Ružiná potraviny pre ŠJ pri MŠ 10.05.2012
153. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - OÚ
10.05.2012
154. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - MŠ
10.05.2012
155. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - ZŠ
10.05.2012
170. VEOLIA, SVaPS, a.s. Banská Bystrica montáž vodovodnej prípojky s vodomerom
xx.04.2012
171. VEOLIA, SVaPS, a.s. Banská Bystrica výmena poškodeného meradla
xx.04.2012
187. Ing. Ján Sivok - JSS, Divín scanovanie, úprava dokumentov a aktualizácia www stránky xx.04.2012