_________________________
_________________________ _________________________ _________________________
január 2012
február 2012
marec 2012
apríl 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
máj 2012
jún 2012
júl 2012
august 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
september 2012 október 2012 november 2012 december 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________

máj 2012
p.č.
dodávateľ
obsah faktúry
došla dňa
156.
Novogranit, s.r.o. Lučenec
pamätná tabuľa s montážou
10.05.2012
157.
SSE, a.s. Žilina
zálohová platba - ee - ZŠ 10.05.2012
158.
SSE, a.s. Žilina
zálohová platba - ee - MŠ+ŠJ
10.05.2012
159.
SSE, a.s Žilina
zálohová platba - ee - OÚ
10.05.2012
160. SPP, a.s. Bratislava
zálohová platba - zemný plyn - OU xx.05.2012
161. SPP, a.s. Bratislava
zálohová platba - zemný plyn - MŠ+ŠJ xx.05.2012
162. SPP, a.s. Bratislava
zálohová platba - zemný plyn - ZŠ xx.05.2012
163. KEO, s.r.o. Záhorce
účtovníctvo, výkazy 07.05.2012
164. HISPA - SK, s.r.o. Bratislava
zelenina pre ŠJ pri MŠ
09.05.2012
165. Autocentrum Bystriansky, s.r.o. Veľký Krtíš
výmena pneumatík 09.05.2012
166. Peter Pračko - Practic MSG, Mýtna
deratizácia MŠ a ZŠ
15.05.2012
167. INMEDIA, s.r.o. Zvolen
potraviny pre ŠJ pri MŠ
15.05.2012
168. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava
stravné lístky - máj
15.05.2012
169. Petr Mrázek, Zásmuky, ČR
bio roztoky pre MŠ a ZŠ
16.05.2012
172. HISPA - SK, s.r.o. Bratislava
zelenina pre ŠJ pri MŠ 16.05.2012
173. P+P stavebný a hutný materiál, s.r.o. Lučenec
dodanie hutného materiálu
21.05.2012
174. Krška Ján, Lučenec
oprava elektrického sporáka
21.05.2012
175. Chrien, s.r.o.Zvolen
zelenina a potraviny pre ŠJ pri MŠ 21.05.2012
176. HISPA - SK, s.r.o. Bratislava
zelenina pre ŠJ pri MŠ
21.05.2012
177. SAD Lučenec, a.s. Lučenec
preprava autobusom
23.05.2012
178. IKAR, a.s. Bratislava
dodanie kníh do MŠ a ZŠ
xx.05.2012
179. ŠEVT, a.s. Banská Bystrica
dokumenty pre školy
xx.05.2012
180. ŠEVT, a.s. Banská Bystrica
dokumenty pre školy
xx.05.2012
181. VEOLIA, SVaPS, a.s. Banská Bystrica vodné a stočné - futbalový štadión 23.05.2012
182. Orange Slovensko, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
25.05.2012
183. INMEDIA, s.r.o. Zvolen
potraviny pre ŠJ pri MŠ 28.05.2012
184. P+P stavebný a hutný materiál, s.r.o. Lučenec dodanie hutného materiálu 29.05.2012
185. HISPA - SK, s.r.o. Bratislava zelenina pre ŠJ pri MŠ 29.05.2012
186. Kde je software, s.r.o. Bratislava predplatenie webového priestoru
31.05.2012
188. Chrien, s.r.o. Zvolen zelenina a potraviny pre ŠJ pri MŠ 05.06.2012
189. Pekáreň, s.r.o. Halič pekárenské výrobky pre ŠJ pri MŠ 01.06.2012
190. VEOLIA, SVaPS, a.s. Banská Bystrica vodné a stočné - šatne Baník Ružiná
31.05.2012
191. Pavel Krpčiar - Pakran, Lučenec mäso pre ŠJ pri MŠ 04.06.2012
192. Anna Paľove - Potraviny Anka, Ružiná drogéria pre MŠ 12.06.2012
193. Anna Paľove - Potraviny Anka, Ružiná drogéria pre ŠJ pri MŠ 12.06.2012
194.
Anna Paľove - Potraviny Anka, Ružiná
potraviny pre ŠJ pri MŠ
12.06.2012
195. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - OÚ xx.06.2012
196. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - MŠ xx.06.2012
197. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - ZŠ xx.06.2012
198. Podnik výroby a služieb, s.r.o. Dobroč oprava verejného osvetlenia vysokozdvižnou plošinou 11.06.2012
199. Mepos, s.r.o. Lučenec vývoz 110 l nádob, uloženie a zneškodnenie odpadu 08.06.2012
200. Mepos, s.r.o. Lučenec vývoz VOK, uloženie a zneškodnenie na skládke 08.06.2012
231. Petit Press, a.s. Nitra marketingový článok 28.05.2012