_________________________
_________________________ _________________________ _________________________
január 2012
február 2012
marec 2012
apríl 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
máj 2012
jún 2012
júl 2012
august 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
september 2012 október 2012 november 2012 december 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________

jún 2012
p.č. dodávateľ obsah zmluvy došla dňa
201. HISPA - SK, s.r.o. Bratislava zelenina pre ŠJ pri MŠ 05.05.2012
202. Obec Mýtna, s.r.o. Mýtna
preprava autobusom 06.06.2012
203. Vápencový priemysel Ružiná, s.r.o. Ružiná terrazova drva - dodanie 08.06.2012
204. SPP, a.s. Bratislava
zálohová platba - zemný plyn - ZŠ
xx.06.2012
205. SPP, a.s. Bratislava zálohová platba - zemný plyn - OÚ
xx.06.2012
206. SPP, a.s. Bratislava zálohová platba - zemný plyn - MŠ+ŠJ xx.06.2012
207. SSE, a.s. Žilina
zálohová platba - ee - MŠ+ŠJ 10.06.2012
208. SSE, a.s. Žilina zálohová platba - ee - ŽS
10.06.2012
209. SSE, a.s. Žilina zálohová platba - ee - OÚ
10.06.2012
210. Jozef Smrhola - OLYMP, Santovka
vlajka a vizitky - dodanie
12.06.2012
211. INMEDIA, s.r.o.Zvolen
potraviny pre ŠJ pri MŠ
11.06.2012
212. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava
stravné lístky - jún
12.06.2012
213. HISPA - SK, s.r.o. Bratislava
zelenina pre ŠJ pri MŠ 13.06.2012
214. Pavel Gonda - DIVÍN TOUR, Divín
preprava autobusom 18.06.2012
215. HISPA - SK, s.r.o. Bratislava
zelenina pre ŠJ pri MŠ 19.06.2012
216. Chrien, s.r.o. Zvolen
zelenina a potraviny pre ŠJ pri MŠ 20.06.2012
217. Asociácia správcov registratúry, Nováky
účasť na odbornom seminári
21.06.2012
218. Orange Slovensko, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
22.06.2012
219. Obec Mýtna, s.r.o. Mýtna
autobusová preprava
27.06.2012
220. HISPA - SK, s.r.o. Bratislava
zelenina pre ŠJ pri MŠ 27.06.2012
221. VEOLIA, SVaPS, a.s. Banská Bystrica vodné a stočné - cintorín xx.07.2012
222. VEOLIA, SVaPS, a.s. Banská Bystrica vodné a stočné - hasičská zbrojnica xx.07.2012
223. VEOLIA, SVaPS, a.s. Banská Bystrica vodné a stočné - MŠ + ŠJ xx.07.2012
224. Pavel Krpčiar - Pakran, Lučenec mäso a mäsové výrobky pre ŠJ pri MŠ
29.06.2012
225. Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Lučenec
nájomné za pozemky - ihrisko a prístupová cesta
03.07.2012
226. Mepos, s.r.o. Lučenec
vývoz VOK, zneškodnenie a uloženie odpadu na skládke
04.07.2012
227. Mepos, s.r.o. Lučenec
vývoz a zneškodnenie odpadu zo 110 l nádob
04.07.2012
228. VEOLIA, SVaPS, a.s. Banská Bystrica rozbor pitnej vody v ŽS Ružiná
xx.07.2012
229. Pekáreň, s.r.o. Halič
dodanie pekárenských výrobkov pre ŠJ pri MŠ 04.07.2012
230. Ing. Ján Šága - geodet, Poltár
zameranie stavieb
29.06.2012
232. Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava
pc agenda pre MŠ 29.06.2012
233. Michal Sekula, Divín
oprava tlačiarne a inštalácia OS
29.06.2012
234. Anna Paľove - Potraviny Anka, Ružiná
potraviny pre ŠJ pri MŠ
10.07.2012
235. VEOLIA, SVaPS, a.s. Banská Bystrica vodné a stočné - ZŠ xx.07.2012
236. VEOLIA, SVaPS, a.s. Banská Bystrica vodné a stočné - OÚ xx.07.2012
237. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - OÚ 10.07.2012
238. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - ZŠ 10.07.2012
239. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - MŠ 10.07.2012
240. VIKTÓRIA HÁMOR, s.r.o. Medzev servisný materiál do kosačky 13.07.2012
241. VEOLIA, SVaPS, a.s. Banská Bystrica rozbor pitnej vody - ZŠ 16.07.2012