_________________________
_________________________ _________________________ _________________________
január 2012
február 2012
marec 2012
apríl 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
máj 2012
jún 2012
júl 2012
august 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
september 2012 október 2012 november 2012 december 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________

júl 2012
p.č. dodávateľ obsah faktúry došla dňa
242. VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava
stravné lístky - júl
03.07.2012
243. SPP, a.s. Bratislava
zálohová platba - zemný plyn - MŠ+ŠJ 04.07.2012
244. SPP, a.s. Bratislava
zálohová platba - zemný plyn - OÚ 04.07.2012
245. SPP, a.s. Bratislava
zálohová platba - zemný plyn - ZŠ
04.07.2012
246. SSE, a.s. Žilina
zálohová platba - ee - ZŠ 11.07.2012
247. SSE, a.s. Žilina
zálohová platba - ee - MŠ+ŠJ 11.07.2012
248. SSE, a.s. Žilina
zálohová platba - ee - OÚ
11.07.2012
249. SVOMA, s.r.o. Lučenec
práce naviac na stavbe Hasičská zbrojnica Ružiná
11.07.2012
250. KEO, s.r.o. Záhorce
aktualizácia 4/2012
11.07.2012
251. Manager LC - RRA, s.r.o. Lučenec
dodanie dopravných značiek
13.07.2012
252. Regionálna správa ciest, OZ Lučenec
vysprávky miestnych komunikácií
17.07.2012
253. Orange Slovensko, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
27.07.2012
254. KEO, s.r.o. Záhorce
program účtovníctvo
26.07.2012
255. Anna Paľove - Potraviny Anka, Ružiná potraviny pre ŠJ pri MŠ
26.07.2012
256. VEOLIA, SVaPS, a.s. Banská Bystrica vodné a stočné futbalový štadión
14.08.2012
257. Mepos, s.r.o. Lučenec
vývoz a zneškodnenie odpadu zo 110 l nádob
02.08.2012
258. Mepos, s.r.o. Lučenec
vývoz VOK, zneškodnenie a uloženie odpadu
02.08.2012
259. Air Net Elektronik, s.r.o. Lovinobaňa
internetové služby
xx.08.2012
260. Slovak Telekom, a.s. Bratislava
služby pevnej siete - OÚ
xx.08.2012
261. Slovak Telekom, a.s. Bratislava
služby pevnej siete - ZŠ
xx.08.2012
262. Slovak Telekom, a.s. Bratislava
služby pevnej siete - MŠ
xx.08.2012
263. ŠEVT, a.s. Banská Bystrica
dokumentácie pre ZŠ
xx.08.2012
264. Pavel Krpčiar - PAKRAN, Lučenec mäso a mäsové výrobky pre ŠJ pri MŠ
14.08.2012
265. Verlag Darshoffer, s.r.o. Bratislava
publikácia - verejné obstarávanie 15.08.2012