_________________________
_________________________ _________________________ _________________________
január 2012
február 2012
marec 2012
apríl 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
máj 2012
jún 2012
júl 2012
august 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
september 2012 október 2012 november 2012 december 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________

 


 

p.č. dodávateľ                                               

predmet faktúry                                


zo dňa
august 2012
266. Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava
dodanie stravných lístkov - 08/2012
08.08.2012
267. Ing. Alica Babicová, Budča
dodanie hygienických zariadení
13.08.2012
268. SPP, a.s. Bratislava
zálohová platba - zemný plyn - ZŠ 02.08.2012
269. SPP, a.s. Bratislava
zálohová platba - zemný plyn - MŠ+ŠJ 02.08.2012
270. SPP, a.s. Bratislava
zálohová platba - zemný plyn - OÚ 02.08.2012
271. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina zálohová platba - ee - ZŠ 13.08.2012
272. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina zálohová platba - ee - MŠ+ŠJ 13.08.2012
273. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina zálohová platba - ee - OÚ 13.08.2012
274. SK Kameňolomy, s.r.o. Bratislava
dodanie štrkodrvy, drobného a hrubého kameniva
15.08.2012
275. Michal Sekula, Divín
dodanie komponentov PC
xx.08.2012
276. Orange Slovensko, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
22.08.2012
277. Ondrej Líška, Ružiná
maliarske práce
31.08.2012
278. MUDr. Anton Šišák, Lučenec
výkon pracovného lekárstva
31.08.2012
279. Zdenko Žigo, Divín
vodoinštalačné práce
31.08.2012
280. Mepos, s.r.o. Lučenec
vývoz 110 l nádov a 1100 l kontajnerov, uloženie a likvidácia odpadu
07.09.2012
281. Mepos, s.r.o. Lučenec
vývoz VOK, uloženie a zneškodnenie odpadku
07.09.2012
282. Slovak Telekom, a.s. Bratislava
služby pevnej siete - ZŠ
10.09.2012
283. Slovak Telekom, a.s. Bratislava
služby pevnej siete - MŠ
10.09.2012
284. Slovak Telekom, a.s. Bratislava
služby pevnej siete - OÚ
10.09.2012
.