_________________________
_________________________ _________________________ _________________________
január 2012
február 2012
marec 2012
apríl 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
máj 2012
jún 2012
júl 2012
august 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
september 2012 október 2012 november 2012 december 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________

 

p.č. dodávateľ                                               

predmet faktúry                                


zo dňa
September 2012
285. Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava
dodanie stravbých lístkov - 09/2012
xx.09.2012
286. INMEDIA, s.r.o. Zvolen
potraviny pre ŠJ pri MŠ 03.09.2012
287. INMEDIA, s.r.o. Zvolen
potraviny pre ŠJ pri MŠ 03.09.2012
288. HISPA SK, s.r.o. Bratislava
zelenina pre ŠJ pri MŠ 04.09.2012
289. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina
zálohová platba - ee - MŠ+ŠJ 04.09.2012
290. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina
zálohová platba - ee - OÚ
04.09.2012
291. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina
zálohová platba - ee - ZŠ
04.09.2012
292. SPP, a.s. Bratislava zálohová platba - zemný plyn - MŠ+ŠJ
04.09.2012
293. SPP, a.s. Bratislava
zálohová platba - zemný plyn - ZŠ
04.09.2012
294. SPP, a.s. Bratislava
zálohová platba - zemný plyn - OÚ
04.09.2012
295. SK Kameňolomy, s.r.o. Bratislava
dodanie štrkodrvy a kameniva
12.09.2012
296. Firma Kosik Siete, s.r.o. Nové Zámky
dodanie dekoratívnej farebnej siete
11.09.2012
297. HISPA SK, s.r.o. Bratislava
zelenina pre ŠJ pri MŠ 11.09.2012
298.

 
299. INMEDIA, s.r.o. Zvolen
potraviny pre ŠJ pri MŠ 12.09.2012
300. Chrien, s.r.o. Zvolen
zelenina a potraviny pre ŠJ pri MŠ 19.09.2012
301. Knihy pre každého, s.r.o. Bratislava
dodanie detských kníh
19.09.2012
302. NOMI Slovakia, s.r.o. Košice
knihy pre materskú školu
18.09.2012
303. HISPA SK, s.r.o. Bratislava
zelenina pre ŠJ pri MŠ 19.09.2012
304. Geografický a kartografický ústav Bratislava
údaje z kartografického úradu o obci Ružiná
21.09.2012
305. MANAGER - regionálna reklamná agentúra Lučenec
dodanie dopravných značiek
21.09.2012
306. Združenie Bilka Svet, Lučenec
oprava elektrickej inštalácie kotolne
21.09.2012
307. Orange Slovensko, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
24.09.2012
308. PORADCA, s.r.o. Žilina
zákony, vzory zmlúv, daňové priznania
24.09.2012
309. Slovenská legálna metrológia, n.o. Banská Bystrica
závažia, váhy
24.09.2012
310. KEO, s.r.o. Záhorce
aktualizácia EBS 5/2012
24.09.2012
311. INMEDIA, s.r.o. Zvolen
potraviny pre ŠJ pri MŠ 25.09.2012
312. HISPA SK, s.r.o. Bratislava
zelenina pre ŠJ pri MŠ 25.09.2012
313. Podnik výroby a služieb, s.r.o. Dobroč
práce montážnej plošiny pri oprave verejného osvetlenia
xx.09.2012
314. VEOLIA - SVPS, a.s. Banská Bystrica
vodné a stočné - MŠ a jedáleň pri MŠ
28.09.2012
315. VEOLIA - SVPS, a.s. Banská Bystrica
vodné a stočné - cintorín
28.09.2012
316. Mepos, s.r.o. Lučenec
vývoz VOK, uloženie na skládke a zneškodnenie odpadu 28.09.2012
317. Mepos, s.r.o. Lučenec  vývoz 110 l nádob a 1100 l kontajnerov, uloženie odpadu
28.09.2012
318. Anna Čunderlíková - Vzdelávacia agentúra, Zvolen školenie - zmeny vo finančnej kontrole obce
xx.09.2012
319. Pekáreň, s.r.o. Halič pekárenské výrobky pre ŠJ pri MŠ
02.10.2012
320. Chrien, s.r.o. Zvolen zelenina a potraviny pre ŠJ pri MŠ 02.10.2012
321. Pavel Krpčiar - PAKRAN, Lučenec mäso pre ŠJ pri MŠ 09.10.2012
322. Anna Paľove - Potraviny Anka, Ružiná potraviny pre ŠJ pri MŠ xx.09.2012
323. Mepos, s.r.o. Lučenec vývoz VOK, uloženie na skládke a zneškodnenie odpadu
xx.09.2012
324. VEOLIA - SVPS, a.s. Banská Bystrica vodné a stočné - ZŠ
05.10.2012
325. VEOLIA - SVPS, a.s. Banská Bystrica vodné a stočné - OÚ
05.10.2012
326. SVOMA, s.r.o. Lučenec dovoz potravinovej pomoci
09.10.2012
327. SVOMA, s.r.o. Lučenec asfaltovanie miestnej komunikácie
12.10.2012
328. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - OÚ
xx.10.2012
329. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - MŠ
xx.10.2012
330. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - ZŠ
xx.10.2012
331. SVOMA, s.r.o., Lučenec asfaltovanie miestnej komunikácie
08.10.2012