_________________________
_________________________ _________________________ _________________________
január 2012
február 2012
marec 2012
apríl 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
máj 2012
jún 2012
júl 2012
august 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
september 2012 október 2012 november 2012 december 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________

 

p.č. dodávateľ                                               

predmet faktúry                                


zo dňa
Október 2012
332. Jana Straková, Detva vyhotovenie projektovej dokumentácie na úpravu parku
01.10.2012
333. HISPA SK, s.r.o. Bratislava
zelenina pre ŠJ pri MŠ 02.10.2012
334. HISPA SK, s.r.o. Bratislava
zelenina pre ŠJ pri MŠ 09.10.2012
335. INMEDIA, s.r.o. Zvolen
potraviny pre ŠJ pri MŠ 09.10.2012
336. Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava
strávné lístky
11.10.2012
337. Tibor Varga - TSV Papier, Lučenec
kancelárske potreby pre MŠ
11.10.2012
338. SK Linka, s.r.o. Lučenec
kancelárske potreby pre ZŠ
11.10.2012
339. Stredoslovenská energetika, a.s Žilina
zúčtovanie preddavkov na elektrickú energiu
11.10.2012
340. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina
zúčtovanie preddavkov na elektrickú energiu 15.10.2012
341. Národná geografická informačná, s.r.o. Nitra
dodanie katastrálneho programu
17.10.2012
342. KODYS Slovensko, s.r.o. Bratislava
dodanie etikiet
22.10.2012
343. Chrien, s.r.o. Zvolen
zelenina a potraviny pre ŠJ pri MŠ 15.10.2012
344. HISPA SK, s.r.o. Bratislava
zelenina pre ŠJ pri MŠ 15.10.2012
345. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina
zúčtovanie preddavkov na elektrickú energiu 15.10.2012
346. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina
zúčtovanie preddavkov na elektrickú energiu 15.10.2012
347. Ľuboš Toman - LESTOM, Lučenec
dodanie krovinorezu Stihl
22.10.2012
348. Orange Slovensko, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete 25.10.2012
349. HISPA SK, s.r.o. Bratislava
zelenina pre ŠJ pri MŠ 23.10.2012
350. INMEDIA, s.r.o. Zvolen
potraviny pre ŠJ pri MŠ 23.10.2012
351. Mepos, s.r.o. Lučenec
vývoz 110 l nádob, uskladnenie a zneškodnenie odpadu
25.10.2012
352. SPP, a.s. Bratislava
zálohová platba - zemný plyn - OÚ
26.10.2012
353. HISPA SK, s.r.o. Bratislava
zelenina pre ŠJ pri MŠ 29.10.2012
354. KEO, s.r.o. Záhorce
aktualizácia programu
30.10.2012
355. Chrien, s.r.o. Zvolen
zelenina a potraviny pre ŠJ pri MŠ 30.10.2012
356. Peter Pračko - Practix, Mýtna
dertizácia priestorov MŠ a ZŠ
31.10.2012
357. Mepos, s.r.o. Lučenec
vývoz VOK, zneškodnenie odpadku a uloženie na skládke
31.10.2012
358. AIR NET Elektronik, Lovinobaňa
mesačný poplatok - apríl, máj, jún
05.11.2012
359. AIR NET Elektronik Lovinobaňa
mesačný poplatok - júl, august, september
05.11.2012
360. AIR NET Elektronik Lovinobaňa
mesačný poplatok - október, november, december
05.11.2012
361. Pekáreň, s.r.o. Halič pekárenské výrobky pre ŠJ pri MŠ 05.11.2012
362. Pavel Krpčiar - PAKRAN, Lučenec mäso pre ŠJ pri MŠ 05.11.2012
363. Ševt, a.s. Banská Bystrica dodanie tlačív 05.11.2012
364. SPP, a.s. Bratislava zálohová platba - zemný plyn - MŠ+ŠJ 26.10.2012
365. SPP, a.s. Bratislava zálohová platba - zemný plyn - ZŠ 26.10.2012
366. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina zúčtovanie preddavkov na elektrickú energiu 15.10.2012
367. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina zúčtovanie preddavkov na elektrickú energiu 15.10.2012
368. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina zúčtovanie preddavkov na elektrickú energiu 18.10.2012
369. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina zúčtovanie preddavkov na elektrickú energiu 11.10.2012
370. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina zúčtovanie preddavkov na elektrickú energiu 11.10.2012
371. Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vodné - futbalový štadión 06.11.2012
372. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete 12.11.2012
373. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete 12.11.2012
374. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete 12.11.2012