_________________________
_________________________ _________________________ _________________________
január 2012
február 2012
marec 2012
apríl 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
máj 2012
jún 2012
júl 2012
august 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
september 2012 október 2012 november 2012 december 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________

 

p.č. dodávateľ                                               

predmet faktúry                                


zo dňa
November 2012
375. Sniežik, s.r.o. Nitra
dodanie mäsových výrobkov
06.11.2012
376.
HISPA SK, s.r.o. Bratislava
zelenina pre ŠJ pri MŠ 06.11.2012
377.
Jozef Smrhola - OLYMP, Santovka
prezentačné výrobky obce - výročné
08.11.2012
378.
Sponka SK, s.r.o. Púchov
archivačná spona
12.11.2012
379.
SPP, a.s. Bratislava
zálohová platba - zemný plyn - OÚ
12.11.2012
380.
SPP, a.s. Bratislava
zálohová platba - zemný plyn - ZŠ
12.11.2012
381.
SPP, a.s. Bratislava
zálohová platba - zemný plyn - MŠ+ŠJ 12.11.2012
382.
Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava
dodanie stravných lístkov
07.11.2012
383.
HISPA SK, s.r.o. Bratislava
zelenina pre ŠJ pri MŠ 13.11.2012
384. Chrien, s.r.o. Zvolen
zelenina a potraviny pre ŠJ pri MŠ 13.11.2012
385.
Obec Mýtna, s.r.o. Mýtna
služby nákladnej autodopravy
14.11.2012
386. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina
zálohová platba - ee - OÚ 12.11.2012
387. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina zálohová platba - ee - ZŠ
12.11.2012
388. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina zálohová platba - ee - MŠ+ŠJ 12.11.2012
389. KEO, s.r.o. Záhorce
účastnícky poplatok za školenie
29.11.2012
390. Anna Paľove, Ružiná
potraviny pre ŠJ pri MŠ 29.11.2012
391. Chrien, s.r.o. Zvolen
zelenina a potraviny pre ŠJ pri MŠ 13.11.2012
392. HISPA SK, s.r.o. Bratislava
zelenina pre ŠJ pri MŠ 21.11.2012
393. INMEDIA, s.r.o. Zvolen
potraviny pre ŠJ pri MŠ 21.11.2012
394. Dráčik - DUVI, s.r.o. Senec
hry a hračky
23.11.2012
395. HISPA SK, s.r.o. Bratislava
zelenina pre ŠJ pri M 26.11.2012
396. KEO, s.r.o. Záhorce
udržiavací poplatok 2013
29.11.2012
397.
KEO, s.r.o. Záhorce
licencia KEO dos a KEO win 2013
29.11.2012
398.
Inprost, s.r.o. Bratislava
tlačivá - daň z nehnuteľností
04.12.2012
399.
SK Kameňolomy, s.r.o. Bratislava
nákup kameniva a štrkodrvy
04.12.2012
400.
Ing. Valéria Hanzelová, Dobroč
audit učtovnej závierky
30.11.2012
401.
Pavel Krpčiar - PAKRAN, Lučenec
mäso pre ŠJ pri MŠ 04.12.2012
402
Pekáreň, s.r.o. Halič pekárenské výrobky pre ŠJ pri MŠ 03.12.2012
403. Obec Mýtna, s.r.o. Mýtna
služby nákladnej autodopravy
03.12.2012
404.
Chrien, s.r.o. Zvolen
zelenina a potraviny pre ŠJ pri MŠ 05.12.2012
405.
Mepos, s.r.o. Lučenec
vývoz 110 l nádob, uloženie a zneškodnenie odpadu
07.12.2012
406.
Orange Slovensko, a.s. Bratislava
služby mobilnej siete
07.12.2012
407.
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
10.12.2012
408.
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
10.12.2012
409.
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
služby pevnej siete
10.12.2012
410.
Anna Paľove, Potraviny Anka, Ružiná
potraviny pre ŠJ pri MŠ 12.12.2012
411.
PORADCA, s.r.o. Žilina
ročné predplatné - prístup k informáciám
12.12.2012
412.
Terasoft SK, s.r.o. Levice
hra - slovenský jazyk hrou
23.11.2012