_________________________
_________________________ _________________________ _________________________
január 2012
február 2012
marec 2012
apríl 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
máj 2012
jún 2012
júl 2012
august 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
september 2012 október 2012 november 2012 december 2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________

 

p.č. dodávateľ                                               

predmet faktúry                                


zo dňa
December 2012
414.
SPP, a.s. Bratislava
zálohová platba - zemný plyn - MŠ+ŠJ 04.12.2012
415.
SPP, a.s. Bratislava zálohová platba - zemný plyn - ZŠ 04.12.2012
416.
SPP, a.s. Bratislava zálohová platba - zemný plyn - OÚ 04.12.2012
417.
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina zálohová platba - ee - OÚ 10.12.2012
418.
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina zálohová platba - ee - ZŠ 10.12.2012
419.
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina zálohová platba - ee - MŠ+ŠJ 10.12.2012
420.
Komenský, s.r.o. Košice
služby vizuálnej knižnice na rok 2012
05.12.2012
421.
Chrien, s.r.o. Zvolen
zelenina a potraviny pre ŠJ pri MŠ 05.12.2012
422. HISPA SK, s.r.o. Bratislava zelenina pre ŠJ pri MŠ 05.12.2012
423. INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny pre ŠJ pri MŠ 05.12.2012
424. Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava dodanie stravných lístkov 05.12.2012
425. HISPA SK, s.r.o. Bratislava zelenina pre ŠJ pri MŠ 11.12.2012
426. HISPA SK, s.r.o. Bratislava zelenina pre ŠJ pri MŠ 19.12.2012
427. Pavel Krpčiar - PAKRAN, Lučenec mäso pre ŠJ pri MŠ 19.12.2012
428. Veolia, a.s. Banská Bystrica vodné a stočné - cintorín 21.12.2012
429. Veolia, a.s. Banská Bystrica vodné a stočné - hasičská zbrojnica 21.12.2012
430. Veolia, a.s. Banská Bystrica vodné a stočné - materská škola 21.12.2012
431. Podnik výroby a služieb, s.r.o. Dobroč práce montážnou plošinou 21.12.2012
432. Pekáreň, s.r.o. Halič pekárenské výrobky pre ŠJ pri MŠ 27.12.2012
433. SVOMA, s.r.o. Lučenec dopropis prác na stavbe Hasičská zbrojnica 21.12.2012
434. SVOMA, s.r.o. Lučenec oprava krytej tribúny na futbalovom štadióne 21.12.2012
435. Anna Paľove - Potraviny Anka, Ružiná potraviny pre ŠJ pri MŠ 28.12.2012
436. Veolia, a.s. Banská Bystrica vodné a stočné - základná škola 02.01.2013
437. Veolia, a.s. Banská Bystrica vodné a stočné - obecný úrad 02.01.2013
438. Ing. Ján Sivok - JSS, Divín externý manažment - II. časť - Hasičská zbrojnica 28.12.2012
439. Orange Slovensko, a.s. Bratislava služby mobilného operátora 02.01.2013
440. Mepos, s.r.o. Lučenec vývoz a zneškodnenie odpadu z obce 14.01.2013
441. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - materská škola 09.01.2013
442. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - obecný úrad
09.01.2013
443. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - základná škola
09.01.2013
444. Agrosev, s.r.o. Detva zimná údržba komunikácií - odhŕňanie snehu 15.01.2013
445. PORADCA, s.r.o. Žilina balíček - zákonník práce IV. 15.01.2013
446. SPP, a.s. Bratislava zálohová platba - zemný plyn - MŠ+ŠJ 18.01.2013
447. SPP, a.s. Bratislava zálohová platba - zemný plyn - ZŠ 18.01.2013
448. SPP, a.s. Bratislava zálohová platba - zemný plyn - OÚ
18.01.2013
449.
IURA EDITION, s.r.o. Bratislava
Manažment školy v praxi - predplatné 2013
18.01.2013
450.
SÚVAHA, s.r.o. Žilina
Finančný spravodajca na rok 2012
16.01.2013
451. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina
zúčtovanie zálohových platieb - ee - požiarna zborjnica
18.01.2013
452. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina
zúčtovanie zálohových platieb - ee - čerpacia stanica
18.01.2013
453. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina
zúčtovanie zálohových platieb - ee - šatne tj
18.01.2013
454. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina zúčtovanie zálohových platieb - ee - futbalový štadión
18.01.2013
455. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina zúčtovanie zálohových platieb - ee - kultúrny dom
18.01.2013
456.
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina zúčtovanie zálohových platieb - ee - dom smútku
18.01.2013
457.
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina zúčtovanie zálohových platieb - ee - verejné osvetlenie
18.01.2013
458.
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina zúčtovanie zálohových platieb - ee - základná škola
18.01.2013
459.
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina zúčtovanie zálohových platieb - ee - materská škola
18.01.2013