_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
január 2013
február 2013
marec 2013
apríl 2013
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
máj 2013
jún 2013
júl 2013
august 2013
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
september 2013
október 2013
november 2013
december 2013
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p.č. dodávateľ                                            

predmet faktúry                                

zo dňa
 
december 2013
397. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava stravné lístky - december 2013
06.12.2013
398. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - materská škola
05.12.2013
399. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - základná škola
05.12.2013
401. SSE, a.s. Žilina preddavky na elektrickú energiu - materská škola
10.12.2013
402. SSE, a.s. Žilina preddavky na elektrickú energiu - základná škola
10.12.2013
403. SSE, a.s. Žilina preddavky na elektrickú energiu - obecný úrad 10.12.2013
404. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - obecný úrad 05.12.2013
405. INPROST, s.r.o. Bratislava predplatné Obecné novina na rok 2014 05.12.2013
406. Jozef Smrhola, Santovka prpagačné materiály pre obec 05.12.2013
407. HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 05.12.2013
408. HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 09.12.2013
409. INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 09.12.2013
410. HOBLA H Slovensko, s.r.o. Levice publikácia Dopravné náklady 11.12.2013
411. HOBLA H Slovensko, s.r.o. Levice edukačné pomôcky pre školu 11.12.2013
412. Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina Verejná správa - ročný prístup 12.12.2013
413. ELEKTROSPED, s.r.o. Bratislava audio zariadenia pre ZŠ 12.12.2013
414. Michal Sekula, Divín oprava PC techniky 12.12.2013
415. CHRIEN, s.r.o., Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 13.12.2013
416. HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 16.12.2013
417. IURA EDITION, s.r.o. Bratislava Ekonomické minimum hlavného kontrolóra - publikácia 17.12.2013
418. NOMIland, s.r.o. Košice zariadenie pre MŠ 19.12.2013
419. HAVIT, s.r.o. Kalinovo servis elektrických výťahov 19.12.2013
420. Pavel Krpčiar - PAKRAN, Lučenec mäsové výrobky pre školskú jedálen pri materskej škole 19.12.2013
421. Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Bratislava prenájom kopírovacieho stroja 19.12.2013
422. Anna Paľove - Potraviny Anka, Ružiná potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 20.12.2013
423. PRP - Plasty, s.r.o. Veľký Krtíš dodávka plastových okien 20.12.2013
424. ELEKTROSPED, a.s. Bratislava dodanie audio technológií pre ZŠ Ružiná 08.01.2014
425. Z.V.S., s.r.o. Ružiná zemné práce - výkopové práce v hornom konci 20.12.2013
426. Z.V.S., s.r.o. Ružiná zemné práce - ihrisko v rómskej osade 20.12.2013
427. Z.V.S., s.r.o. Ružiná zemné práce - likvidácia divokej skládky 20.12.2013
428. Pekáreň, s.r.o. Halič pekárenské výrobky pre školskú jedáleň pri materskej škole 20.12.2013
429. Air Net Elektronik Lovinobaňa mesačný poplatok - október - december 2013 - MŠ 23.12.2013
430. Air Net Elektronik Lovinobaňa mesačný poplatok - október - december 2013 - OÚ 23.12.2013
431. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vodné, stočné - materská škola a jedáleň 23.12.2013
432. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vodné, stočné - cintorín 23.12.2013
433. Geber, s.r.o. Budča dodanie priemyselnej technickej soli 30.12.2013
435.
Orange Slovensko, a.s. Bratislava služby mobilného operátora
31.12.2013
436. BisArt, s.r.o. Banská Bystrica dodanie počítačov 02.01.2014
437. Podnik výroby a služieb, s.r.o. Dobroč práce s plošinou 02.01.2014
438. Mepos, s.r.o. Lučenec vývoz VOK, uskladnenie a zneškodnenie odpadu 07.01.2014
439. Mepos, s.r.o. Lučenec vývoz 110 l nádob, uskladnenie a zneškodnenie tovaru 07.01.2014
440.
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vodné, stočné - obecný úrad
08.01.2014
441. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vodné, stočné - základná škola 08.01.2014
442. Valéria Hanzelová, Dobroč audit účtovnej závierky 2012 08.01.2014
443. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - materská škola 09.01.2014
444. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - základná škola 09.01.2014
445.
Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - obecný úrad 09.01.2014
446.
Konica Minolta Slovensko, s.r.o. Bratislava tlač dokumentov
10.01.2014
447.
ASC - Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava
ASC agenda malotriedka 2014
10.01.2014
448. Prima banka Slovensko, a.s.Žilina inkaso bankového účtu cenných papierov  17.01.2014 
449. Ing. Ján Sivok - JSS, Divín úprava, formátovanie a admin. www stránky 17.01.2014
450. Družstvo Budúcnosť, Lučenec služby - elektroinštalácia na prevádzke 17.01.2014
451. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina dodávka a distribúcia elekt. energie - MŠ 16.01.2014
452. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina dodávka a distribúcia elekt. energie - ZŠ 16.01.2014
453. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina dodávka a distribúcia elekt. energie - ČS 1 17.01.2014
454. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina dodávka a distribúcia elekt. energie - požiarna zbrojnica 17.01.2014
455. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina dodávka a distribúcia elekt. energie - KD 17.01.2014
456. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina dodávka a distribúcia elekt. energie - šatne TJ 17.01.2014
457. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina dodávka a distribúcia elekt. energie - dom smútku 17.01.2014
458. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina dodávka a distribúcia elekt. energie - ver.osv. 17.01.2014
459. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina dodávka a distribúcia elekt. energie - Ružiná 310 17.01.2014
460. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vodné - futbalový štadión 17.01.2014