_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
január 2013
február 2013
marec 2013
apríl 2013
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
máj 2013
jún 2013
júl 2013
august 2013
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
september 2013
október 2013
november 2013
december 2013
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p.č. dodávateľ                                               

predmet faktúry                                


zo dňa
november 2013
351. HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 05.11.2013
359. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava stravné lístky - november 2013 05.11.2013
360. SSE, a.s. Žilina preddavky na elektrickú energiu - obecný úrad 10.11.2013
361. SSE, a.s. Žilina preddavky na elektrickú energiu - základná škola 10.11.2013
362. SSE, a.s. Žilina preddavky na elektrickú energiu - materská škola 10.11.2013
363. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - základná škola 11.11.2013
364. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - obecný úrad 11.11.2013
365. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - materská škola 11.11.2013
366. INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 12.11.2013
367. HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 12.11.2013
368. X biz 4, s.r.o. Rapovce dodanie kanalizačnej rúry 13.11.2013
369. Stavivá Garaj, s.r.o. Banská Bystrica dodanie  stavebného materiálu 13.11.2013
370. CHRIEN, s.r.o., Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 15.11.2013
371.

KEO, s.r.o. Záhorce

udržiavací poplatok a ročná licencia

15.11.2013
372.

KEO, s.r.o. Záhorce

ročná licencia KEO DOC 2014 a KEO WIN 2014

15.11.2013
373. SK Kameňolomy, s.r.o. Bratislava dodanie kameniva 18.11.2013
374. HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 19.11.2013
375. Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Bratislava prenájom tlačiarenského stroja 21.11.2013
376. Roman Vaculčiak - ROVA, Divín dopravné služby 21.11.2013
377. INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 25.11.2013
378. Orange Slovensko, a.s. Bratislava služby mobilného operátora 26.11.2013
383. Pavel Krpčiar - PAKRAN, Lučenec  mäsové výrobky pre školskú jedálen pri materskej škole 28.11.2013
384. CHRIEN, s.r.o., Zvolen  potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 28.11.2013
385. HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 28.11.2013
386. Pekáreň, s.r.o. Halič pekárenské výrobky pre školskú jedáleň pri materskej škole 03.12.2013
387. Peter Pračko - PRACTIX, Mýtna deratizačné práce 05.12.2013
388. Podnik výroby a služieb, s.r.o. Dobroč práce s plošinou 05.12.2013
389. Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Bratislava tlač dokumentov 06.12.2013
390. Mepos, s.r.o. Lučenec vývoz VOK a zneškodnenie na skládke 06.12.2013
391. Mepos, s.r.o. Lučenec vývoz 110 l nádob a 1100 l kontajnerov, uloženie na skládke 06.12.2013
392. Mepos, s.r.o. Lučenec vývoz VOK 06.12.2013
393. Mepos, s.r.o. Lučenec zneškodnenie na skládke, uloženie odpadu 06.12.2013
394. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - materská škola 13.12.2013
395. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - základná škola 13.12.2013
396. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - obecný úrad 13.12.2013
400. Paľove Anna - Potraviny Anka, Ružiná potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 16.12.2013
434. KEO, s.r.o. Záhorce školenie 02.12.2013