_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
január 2013
február 2013
marec 2013
apríl 2013
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
máj 2013
jún 2013
júl 2013
august 2013
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
september 2013
október 2013
november 2013
december 2013
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p.č. dodávateľ                                               

predmet faktúry                                


zo dňa
október 2013
313. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava stravné lístky - október 2013 04.10.2013
314. KEO, s.r.o. Záhorce aktualizácia 10/2013 04.10.2013
315. Tibor Varga - TSV Papier, Lučenec kancelárske potreby 07.10.2013
316. SK Linka, s.r.o. Lučenec kancelárske pomôcky 07.10.2013
317. Plynservis Vrana, s.r.o. Lučenec zapojenie a uvedenie do prevádzky plynových spotrebičov 08.10.2013
318. Matilda Bláhová - FLP, Bratislava dvojmesačník Hellou Kids 09.10.2013
319. SSE, a.s. Žilina preddavky na elektrickú energiu - obecný úrad
10.10.2013
320. SSE, a.s. Žilina preddavky na elektrickú energiu - základná škola
10.10.2013
321. SSE, a.s. Žilina preddavky na elektrickú energiu - materská škola  10.10.2013
322. Obec Mýtna, s.r.o. Mýtna preprava osôb autobusom 11.10.2013
323. JEEL, s.r.o. Zvolen revízie elektrických zariadení 14.10.2013
324. Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec odchyt túlavých psov 14.10.2013
325. INMEDIA, s.r.o. Zvolen  potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 03.10.2013
326. INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 03.10.2013
327. HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 07.10.2013
328. CHRIEN, s.r.o., Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 11.10.2013
329. HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 15.10.2013
330. INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 15.10.2013
331. CHRIEN, s.r.o., Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 17.10.2013
332. HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 21.10.2013
333. Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Bratislava prenájom tlačiarenského zariadenia 23.10.2013
334. SK Kameňolomy, s.r.o. Bratislava kamenivo, štrkodrva 23.10.2013
335. Orange Slovensko, a.s. Bratislava služby mobilného operátora 24.10.2013
336. Eset, spol. s r.o. Bratislava licencia Eset smart security 24.10.2013
337. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., závod Lučenec oprava výtlkov dýzovou metódou 24.10.2013
338. INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 28.10.2013
339. Anna Paľove - Potraviny Anka, Ružiná potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole  28.10.2013
340. HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 28.10.2013
341. Poradca, s.r.o. Žilina balíček Pracovný pomer a dojednanie mzdy 28.10.2013
342. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - materská škola 28.10.2013
343. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - obecný úrad
28.10.2013
344. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - základná škola
28.10.2013
345. CHRIEN, s.r.o., Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 31.10.2013
346. Pavel Krpčiar - PAKRAN, Lučenec mäsové výrobky pre školskú jedálen pri materskej škole 04.11.2013
347. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., závod Lučenec oprava výtlkov dýzovou metódou 04.11.2013
348. Podnik výroby a služieb, s.r.o. Dobroč práce s montážnou plošinou 04.11.2013
349. JUDr. Kršiak, s.r.o. Nitra verejné obstarávanie pre obce a mestá 2013 04.11.2013
350. Pekáreň, s.r.o. Halič pekárenské výrobky pre školskú jedáleň pri materskej škole  05.11.2013
352. Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Bratislava
tlač dokumentov 08.11.2013
353. KEO, s.ro. Záhorce práca na programe - účtovníctvo, výkazy 08.11.2013
354. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete 08.11.2013
355. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete 08.11.2013
356. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete 08.11.2013
357. Mepos, s.r.o. Lučenec vývoz 110 l nádob a 1100 l kontajnerov, uskladnenie na skládke 08.11.2013
358. Mepos, s.r.o. Lučenec vývoz VOK, uskladnenie na skládke 08.11.2013
379. Anna Paľove - Potraviny Anka, Ružiná potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 19.11.2013
380. Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT, Lučenec vodárenský inštalačný materiál 29.11.2013
381. HURTÍK, s.r.o. Lučenec servisné práce na kosačke 29.11.2013
382. JUDr. Ján Marčok - advokát, Lučenec advokátske, právne služby 29.11.2013
424. PPG Deco SK, s.r.o. Lučenec maliarske pomôcky 19.12.2013