_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
január 2013
február 2013
marec 2013
apríl 2013
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
máj 2013
jún 2013
júl 2013
august 2013
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
september 2013
október 2013
november 2013
december 2013
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p.č. dodávateľ                                               

predmet faktúry                                

zo dňa
 
 
september 2013
271. HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 02.09.2013
272. INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 02.09.2013
273. CHRIEN, s.r.o., Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 02.09.2013
274. Luboš Toman - LESPO, Lučenec dodanie žacej hlavy na kosačku 02.09.2013
275. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - materská škola
03.09.2013
276. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - základná škola
03.09.2013
277. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - obecný úrad
03.09.2013
278. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava dodanie stravných lístkov - september 2013 10.09.2013
279. Datex, s.r.o. Lučenec oprava tlačiarne  06.09.2013
280. HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 10.09.2013
281. SSE, a.s. Žilina preddavky na elektrickú energiu - obecný úrad
10.09.2013
282. SSE, a.s. Žilina preddavky na elektrickú energiu - základná škola 10.09.2013
283. SSE, a.s. Žilina preddavky na elektrickú energiu - materská škola 10.09.2013
284. INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 17.09.2013
285. HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 17.09.2013
286. Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Bratislava prenájom tlačiarenského stroja 19.09.2013
287. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vodné stočné - hasičská zbrojnica 20.09.2013
288. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vodné stočné - cintorín 20.09.2013
289. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vodné stočné - materská škola 20.09.2013
290. SPIN CHARLIE - Ing. Karol Czus, Lučenec oprava zabezpečovacieho zariadenia v objekte OÚ 20.09.2013
291. SPIN CHARLIE - Ing. Karol Czus, Lučenec oprava zabezpečovacieho zariadenia v objekte OÚ 20.09.2013
292. CHRIEN, s.r.o., Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 23.09.2013
293. JUDr. Ján Marčok, Lučenec právne služby 24.09.2013
294. HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 23.09.2013
295. Orange Slovensko, a.s. Bratislava služby mobilného operátora 25.09.2013
296. Air Net Elektronik Lovinobaňa mesačný poplatok - október - december 2013 - MŠ 30.09.2013
297. Air Net Elektronik Lovinobaňa mesačný poplatok - október - december 2013 - OÚ 30.09.2013
298. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., závod Lučenec vysprávka výtlkov dýzovou metódou 30.09.2013
299. Mepos, s.r.o. Lučenec vývoz VOK, zneškodnenie na skládke 30.09.2013
300. Mepos, s.r.o. Lučenec vývoz 110 l nádob, zneškodnenie na skládke 30.09.2013
301. HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 30.09.2013
302. Pavel Krpčiar - PAKRAN, Lučenec mäsové výrobky pre školskú jedálen pri materskej škole 02.10.2013
303. Pekáreň, s.r.o. Halič pekárenské výrobky pre školskú jedáleň pri materskej škole  03.10.2013
304. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., závod Lučenec vysprávka výtlkov dýzovou metódou 04.10.2013
305. Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Bratislava tlač dokumentov 07.10.2013
306. Anna Paľove - Potraviny Anka, Ružiná potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 08.10.2013
307. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vodné stočné - obecný úrad 08.10.2013
308. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vodné stočné - základná škola 08.10.2013
309. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - obecný úrad 09.10.2013
310. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vodné stočné - futbalový štadión 21.10.2013
311. Slovak Telekom, a.s Bratislava služby pevnej siete - základná škola 16.10.2013
312. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - materská škola 16.10.2013