_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
január 2013
február 2013
marec 2013
apríl 2013
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
máj 2013
jún 2013
júl 2013
august 2013
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
september 2013
október 2013
november 2013
december 2013
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

p.č. dodávateľ                                               

obsah faktúry     

 

došlo dňa
jún 2013
181.
INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 03.06.2013
182.
Kde je software, s.r.o. Bratislava
poplatok za doménu, webhosting
04.06.2013
183.
SPP, a.s. Bratislava
dodávka zemného plynu - základná škola
04.06.2013
184.
SPP, a.s. Bratislava
dodávka zemného plynu - obecný úrad
04.06.2013
185.
SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - materská škola
04.06.2013
186.
INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 06.06.2013
187.
VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava stravné lístky - jún
05.06.2013
188.
HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 04.06.2013
189.
CHRIEN, s.r.o. Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 07.06.2013
190.
František Majtán - EURONICS TPD, Bratislava dodanie kombinovaného sporáka
11.06.2013
191.
SSE, a.s. Žilina preddavky na elektrickú energiu - obecný úrad 10.06.2013
192.
SSE, a.s. Žilina preddavky na elektrickú energiu - základná škola 10.06.2013
193.
SSE, a.s. Žilina preddavky na elektrickú energiu - materská škola 10.06.2013
194.
HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 11.06.2013
195.
Ján Krška - SERVIS Elektrospotrebičov, Lučenec oprava ústredne obedného rozhlasu
14.06.2013
196.
INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 17.06.2013
197.
HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 18.06.2013
198.
Aitec, s.r.o. Bratislava edukačné pomôcky pre materskú školu 19.06.2013
199.
Mepos, s.r.o. Lučenec vývoz VOK, uskladnenie na skládke a zneškodnenie odpadu
20.06.2013
200.
Slovgram Bratislava odmena výkonným umelcom a výrobcom hudobných a obrazových diel
12.06.2013
201.
Konica Minolta Slovensko, s.r.o. Bratislava prenájom kopírovacieho stroja 25.06.2013
202.
HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 25.06.2013
203.
Orange Slovensko, a.s. Bratislava služby mobilného operátora 26.06.2013
204.
Pavel Krpčiar - PAKRAN, Lučenec mäso a mäsové výrobky pre školskú jedáleň pri materskej škole 27.06.2013
206.
CHRIEN, s.r.o. Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 24.05.2013
207.
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vodné a stočné - materská škola
28.06.2013
208.
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vodné a stočné - cintorín, dom smútku 28.06.2013
209.
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vodné a stočné - hasičská zbrojnica
28.06.2013
210.
Anna Paľove - Potraviny Anka, Ružiná potraviny pre jedáleň pri materskej škole 02.07.2013
211.
Pekáreň, s.r.o. Halič pekárenské výrobky pre školskú jedáleň pri materskej škole 02.07.2013
212.
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Bystrica
nájomné za tréningové ihrisko
02.07.2013
213.
Konica Minolta Slovensko, s.r.o. Bratislava tlač dokumentov 03.07.2013
214.
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vodné a stočné - obecný úrad 04.07.2013
215.
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vodné a stočné - základná škola 04.07.2013
216.
Mepos, s.r.o. Lučenec vývoz VOK, uskladnenie na skládke a zneškodnenie odpadu
08.07.2013
217.
Mepos, s.r.o. Lučenec vývoz 110 l nádob a 1100 l kontajnerov, zneškodnenie odpadu
08.07.2013
218.
Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej telekomunikačnej siete - materská škola 10.07.2013
219.
Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej telekomunikačnej siete - základná škola 10.07.2013
220.
Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej telekomunikačnej siete - obecný úrad 10.07.2013
221.
KÓDEXPRESS, s.r.o. Bratislava
Komptencie a úlohy územnej samosprávy -
18.12.2013