_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
január 2013
február 2013
marec 2013
apríl 2013
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
máj 2013
jún 2013
júl 2013
august 2013
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
september 2013
október 2013
november 2013
december 2013
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p.č. dodávateľ                                               

obsah faktúry     

 

došlo dňa
máj 2013
142. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava stravné lístky - máj
03.05.2013
143.
SPP, a.s. Bratislava
dodávka zemného plynu - základná škola
03.05.2013
144.
SPP, a.s. Bratislava
dodávka zemného plynu - obecný úrad
03.05.2013
145.
SPP, a.s. Bratislava
dodávka zemného plynu - materská škola 03.05.2013
146.
HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 07.05.2013
147.
AIR NET ELEKTRONIK, Lovinobaňa mesačný poplatok za internet - apríl-jún - obecný úrad
09.05.2013
148.
CHRIEN, s.r.o. Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 09.05.2013
149.
Vápencový priemysel Ružiná, s.r.o. Ružiná
kamene - okruhliaky
09.05.2013
150.
SSE, a.s. Žilina
preddavky na elektrickú energiu - obecný úrad
10.05.2013
151.
SSE, a.s. Žilina
preddavky na elektrickú energiu - základná škola
10.05.2013
152.
SSE, a.s. Žilina
preddavky na elektrickú energiu - materská škola
10.05.2013
153.
HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 13.05.2013
154.
KEO, s.r.o. Záhorce spracovanie programu - účtovníctvo, výkazy
15.05.2013
155.
AIR NET ELEKTRONIK, Lovinobaňa
mesačný poplatok za internet - apríl-jún - materská škola
16.05.2013
156.
VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. Medzev struny do kosačky a krovinorezu
17.05.2013
157.
HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 21.05.2013
158.
INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 21.05.2013
159.
Podnik výroby a služieb, s.r.o. Dobroč práca montážnej plošiny pri oprave verejného osvetlenia
21.05.2013
160.
Konica Minolta Slovensko, s.r.o. Bratislava prenájom kopírovacieho stroja 21.05.2013
161.
Poradca, s.r.o., Žilina Mzdová účtovníčka 2013
24.05.2013
162.
CHRIEN, s.r.o. Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 24.05.2013
163.
Orange Slovensko, a.s. Bratislava služby mobilného operátora 24.05.2013
164.
Petr Mrázek, Zasmuky
dodanie bioenzymatických výrobkov
27.05.2013
165.
Ing. Peter Kováčik, Brezno dodanie kníh podľa výberu
28.05.2013
166.
Poradca, s.r.o., Žilina
predplatné ekonomickej literatúry
24.05.2013
167.
Peter Pračko - PRACTIX MSG, Mýtna
deratizačné práce v materskej škole
30.05.2013
168.
Pavel Krpčiar - PAKRAN, Lučenec mäso a mäsové výrobky pre školskú jedáleň pri materskej škole 07.05.2013
171.
Marcela Kavalková Faturová - FIRE System, Korňa
sady hasičských zariadení
03.06.2013
172.
Pekáreň, s.r.o. Halič pekárenské výrobky pre školskú jedáleň pri materskej škole 03.06.2013
173.
Anna Paľove - Potraviny Anka, Ružiná potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 06.06.2013
174.
HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 04.06.2013
175.
Konica Minolta Slovensko, s.r.o. Bratislava tlač dokumentov 07.06.2013
176.
Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej telekomunikačnej siete - materská škola 07.06.2013
177.
Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej telekomunikačnej siete - základná škola 07.06.2013
178.
Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej telekomunikačnej siete - obecný úrad 07.06.2013
179.
Mepos, s.r.o. Lučenec vývoz 110 l nádob a 1100 l kontajnerov, zneškodnenie odpadu
10.06.2013
180.
Mepos, s.r.o. Lučenec vývoz VOK, zneškodnenie odpadu a uloženie na skládke
10.06.2013
205.
INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 13.05.2013