_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
január 2013
február 2013
marec 2013
apríl 2013
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
máj 2013
jún 2013
júl 2013
august 2013
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
september 2013
október 2013
november 2013
december 2013
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p.č. dodávateľ                                               

obsah faktúry     

 

došlo dňa

 

apríl 2013
107. HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 03.04.2013
108. SPP, a.s. Bratislava
dodávka zemného plynu - materská škola
02.04.2013
109. SPP, a.s. Bratislava
dodávka zemného plynu - obecný úrad
02.04.2013
110. SPP, a.s. Bratislava
dodávka zemného plynu - základná škola 02.04.2013
111. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava stravné lístky - apríl 2013 11.04.2013
112. INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 09.04.2013
113. HISPA SK, s.r.o. Bratislava
ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 09.04.2013
114. SSE, a.s. Žilina
preddavky na elektrickú energiu - obecný úrad 09.04.2013
115. SSE, a.s. Žilina
preddavky na elektrickú energiu - základná škola
09.04.2013
116. SSE, a.s. Žilina
preddavky na elektrickú energiu - materská škola 09.04.2013
117. CHRIEN, s.r.o. Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 12.04.2013
118. CHRIEN, s.r.o. Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 12.04.2013
119. HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 16.04.2013
120. KEO, s.r.o. Záhorce
aktualizácia programu 07/2013
19.04.2013
121. INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 22.04.2013
122. Agrosev, s.r.o. Detva
vyhŕňanie snehu v obci
23.04.2013
123. Ing. Martin Schiller, Lučenec vektorizácia loga obce 23.04.2013
124. HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 23.04.2013
125. Orange Slovensko, a.s. Bratislava
služby mobilného operátora 24.04.2013
126. Konica Minolta Slovensko, s.r.o. Bratislava prenájom kopírovacieho stroja
24.04.2013
127. HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 26.04.2013
128. Signal - code, s.r.o. Lučenec satelitný prijímač pre základnú školu 26.04.2013
129. HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 29.04.2013
130. Anna Paľove - Potraviny Anka, Ružiná potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 29.04.2013
131. NOVHAS - Jaackuliak Miroslav, Dobroč kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov 29.04.2013
132. Pekáreň, s.r.o. Halič
pekárenské výrobky pre školskú jedáleň pri materskej škole 06.05.2013
133. Pavel Krpčiar - PAKRAN, Lučenec mäaso a mäsové výrobky pre školskú jedáleň pri materskej škole 07.05.2013
134. Konica Minolta Slovensko, s.r.o. Bratislava tlač dokumentov 09.05.2013
135. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej telekomunikačnej siete - materská škola 09.05.2013
136. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej telekomunikačnej siete - základná škola 09.05.2013
137. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej telekomunikačnej siete - obecný úrad 09.05.2013
138. CHRIEN, s.r.o. Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 09.05.2013
139. Mepos, s.r.o. Lučenec vývoz VOK a zneškodnenie odpadu na skládke 10.05.2013
140. Mepos, s.r.o. Lučenec vývoz 110 l nádob, 1100 l kontajnerov, uloženie a zneškodnenie odpadu 10.05.2013
141. Anna Paľove - Potraviny Anka, Ružiná
potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 14.05.2013