_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
január 2013
február 2013
marec 2013
apríl 2013
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
máj 2013
jún 2013
júl 2013
august 2013
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
september 2013
október 2013
november 2013
december 2013
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

p.č. dodávateľ                                               

obsah faktúry     

 

došlo dňa

 

marec 2013
66. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - obecný úrad
04.03.2013
67. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - základná škola
04.03.2013
68. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - materská škola 04.03.2013
69. Tibor Varga - TSV Papier, Lučenec
kancelárske potreby pre materskú školu
11.03.2013
70. SK-linka, s.r.o. Lučenec
kancelárske potreby
11.03.2013
71. SVOMA, s.r.o. Lučenec
termovízne meranie povrchových teplôt 12.03.2013
72. HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 12.03.2013
73. HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 07.03.2013
74. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava stravné lístky - marec 2013 13.03.2013
75. SSE, a.s. Žilina preddavky na elektrickú energiu - obecný úrad 13.03.2013
76. SSE, a.s. Žilina preddavky na elektrickú energiu - základná škola
13.03.2013
77. SSE, a.s. Žilina preddavky na elektrickú energiu - materská škola 13.03.2013
81. Agrosev, s.r.o. Detva
vyhŕňanie snehu v obci
14.03.2013
82. KEO, s.r.o. Záhorce aktualizácia programu 05/2013
14.03.2013
83. HISPA SK, s.r.o. Bratislava
ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 18.03.2013
84. KEO, s.r.o. Záhorce aktualizácia programu 06/2013
23.03.2013
85. CHRIEN, s.r.o. Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 20.03.2013
86. Interier invest, s.r.o. Košice
pvc podlaha
21.03.2013
87. František Majtán - TPD Elektro, Bratislava
umývačka riadu 22.03.2013
88. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vodné stočné - materská škola
22.03.2013
89. INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 25.03.2013
90. HISPA SK, s.r.o. Bratislava
ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 25.03.2013
91. Orange Slovensko, a.s. Bratislava služby mobilného operátora 26.03.2013
92. Konica Minolta Slovensko, s.r.o. Bratislava tlač dokumentov 02.04.2013
93. Ecohaus, s.r.o. Banská Bystrica
spracovanie prevádzkového poriadku kanalizácie 02.04.2013
94. Pekáreň, s.r.o. Halič pekárenské výrobky pre školskú jedáleň pri materskej škole 03.04.2013
95. CHRIEN, s.r.o. Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 04.04.2013
96. Anna Paľove - Potraviny Anka, Ružiná potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 05.04.2013
97. Anna Paľove - Potraviny Anka, Ružiná potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 05.04.2013
98. Pavel Krpčiar - PAKRAN, Lučenec
mäsové výrobky pre školskú jedálen pri materskej škole
05.04.2013
99. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vodné stočné - základná škola
09.04.2013
100. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vodné stočné - obecný úrad 09.04.2013
101. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej telekomunikačnej siete - obecný úrad 09.04.2013
102. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej telekomunikačnej siete - základná škola 09.04.2013
103. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej telekomunikačnej siete - materská škola 09.04.2013
104. INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 12.03.2013
105. Konica Minolta Slovensko, s.r.o. Bratislava tlač dokumentov 11.04.2013
106. Mepos, s.r.o. Lučenec vývoz 110 l nádob, uloženie a zneškodnenie odpadu 10.04.2013