_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
január 2013
február 2013
marec 2013
apríl 2013
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
máj 2013
jún 2013
júl 2013
august 2013
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
september 2013
október 2013
november 2013
december 2013
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p.č. dodávateľ                                               

obsah faktúry     

 

došlo dňa

 

február 2013
37. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava stravné lístky - február 2013
04.02.2013
38. Komenský, s.r.o. Košice služby virtuálnej knižnice 04.02.2013
39. INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 04.02.2013
40. HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 04.02.2013
41. KEO, s.r.o. Záhorce práca na programe KEO
07.02.2013
42. SSE, a.s. Žilina preddavky na elektrickú energiu - obecný úrad
11.02.2013
43. SSE, a.s. Žilina preddavky na elektrickú energiu - základná škola
11.02.2013
44. SSE, a.s. Žilina
preddavky na elektrickú energiu - materská škola
11.02.2013
45. SPP, a.s. Bratislava
dodávka zemného plynu - základná škola
11.02.2013
46. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - materská škola 11.02.2013
47. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - obecný úrad 11.02.2013
48. CHRIEN, s.r.o. Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 11.02.2013
49. HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 12.02.2013
50. INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 18.02.2013
51. HISPA SK, s.r.o. Bratislava
ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 19.02.2013
52. NOMILAND, s.r.o. Košice
edukačné pomôcky pre materskú školu
22.02.2013
53. Konica Minolta Slovensko, s.r.o. Bratislava prenájom kopírovacieho stroja
22.02.2013
54. Orange Slovensko, a.s. Bratislava
služby mobilného operátora 25.02.2013
55. CHRIEN, s.r.o. Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 27.02.2013
56. KEO, s.r.o. Záhorce akrualizácia programu 04/2013 01.03.2013
57. Konica Minolta Slovensko, s.r.o. Bratislava prenájom kopírovacieho stroja 04.03.2013
58. Air Net Elektronik, Lovinobaňa mesačný polatok za internet - január-marec 04.03.2013
59. Albion Books, Banská Bystrica dodanie knižnej publikácie English world 04.03.2013
60. Konica Minolta Slovensko, s.r.o. Bratislava tlač dokumentov 05.03.2013
61. Pavel Krpčiar - PAKRAN, Lučenec
dodanie mäsových výrobkov pre školskú jedáleň pri materskej škole
06.03.2013
62. Pekáreň, s.r.o. Halič pekárenské výrobky pre školskú jedáleň pri materskej škole 06.03.2013
63. Slovak Telekom, a.s. Bratislava
služby pevnej telekomunikačnej siete - základná škola  07.03.2013
64. Slovak Telekom, a.s. Bratislava
služby pevnej telekomunikačnej siete -materská škola
07.03.2013
65. Slovak Telekom, a.s. Bratislava
služby pevnej telekomunikačnej siete - obecný úrad 07.03.2013
78. Anna Paľove - Potraviny Anka, Ružiná potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 28.02.2013