_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
január 2013
február 2013
marec 2013
apríl 2013
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
máj 2013
jún 2013
júl 2013
august 2013
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
september 2013
október 2013
november 2013
december 2013
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

p.č. dodávateľ                                            

obsah faktúry     

 

došlo dňa

 

január 2013
01. INPROST, s.r.o. Bratislava Obecné noviny na rok 2013 - predplatné   03.01.2013
02. Poradca, s.r.o. Žilina predplatné ekonomických periodík pre obecnú samosprávu     11.01.2013
03. IURA EDITION, s.r.o. Bratislava predplatné mesačníka Účtovníctvo obcí 11.01.2013
04. INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 08.01.2013
05. HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 08.01.2013
06. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava stravné lístky - január 2013 10.01.2013
07. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - materská škola 11.01.2013
08. SPP, a.s. Bratislava
dodávka zemného plynu - obecný úrad
08.01.2013
09. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - základná škola
11.01.2013
10. HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 15.01.2013
11. CHRIEN, s.r.o. Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 15.01.2013
12. Geografický a kartografický ústav Bratislava príprava mapových podkladov obce Ružiná 18.01.2013
13. SPIN CHARLIE - Ing. Karol Czús, Lučenec oprava zabezpečovacieho systému v ZŠ 18.01.2013
14. KEO, s.r.o. Záhorce aktualizácia programu 01/2013 20.01.2013
15. HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 22.01.2013
16. INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 22.01.2013
17. KEO, s.r.o. Záhorce aktualizácia programu 02/2013 23.01.2013
18. Orange Slovensko, a.s. Bratislava služby mobilného operátora 24.01.2013
19. Podnik výroby a služieb, s.r.o. Dobroč práce s montážnou plošinou 28.01.2013
20. SOZA Bratislava odmena za používanie autorských hudobných diel 30.01.2013
21. CHRIEN, s.r.o. Zvolen potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 30.01.2013
22. HISPA SK, s.r.o. Bratislava ovocie a zelenina pre školskú jedáleň pri materskej škole 30.01.2013
23. KEO, s.r.o. Záhorce aktualizácia programu 03/2013 01.02.2013
24. Pavel Krpčiar - PAKRAN, Lučenec mäso pre školskú jedáleň pri materskej škole 04.02.2013
25. Pekáreň, s.r.o. Halič pekárenské výrobky pre školskú jedáleň pri materskej škole 04.02.2013
26. KVANT, s.r.o. Bratislava knihy a edukačné pomôcky pre základnú školu 05.02.2013
27. Mepos, s.r.o. Lučenec vývoz VOK, uloženie a likvidácia odpadu 05.02.2013
28. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej telekomunikačnej siete - obecný úrad 07.02.2013
29. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej telekomunikačnej siete -materská škola
07.02.2013
30. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej telekomunikačnej siete - základná škola
07.02.2013
31. Slovenská pošta Banská Bystrica tlačiatrenské služby 11.02.2013
32. SVOMA, s.r.o. Lučenec zimná údržba miestnych komunikácií v obci 08.02.2013
33. Ing. Zoltán Lukáč, Lučenec odborné vyjadrenie k statickému stavu objektu 04.02.2013
34. Konica Minolta Slovensko, s.r.o. Bratislava tlač dokumentov 08.02.2013
35. Anna Paľove - Potraviny Anka, Ružiná potraviny pre školskú jedáleň pri materskej škole 11.02.2013
36. Agrosev, s.r.o. Detva odhŕňanie snehu v obci 14.02.2013
79. Mepos, s.r.o. Lučenec vývoz 110 l nádob, zneškodnenie a likvidácia odpadu na skládke, vývoz 1100 l kontajnerov
22.03.2013
80. Mepos, s.r.o. Lučenec vývoz 110 l nádob, zneškodnenie a likvidácia odpadu na skládke   05.02.2013