_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
január 2014
február 2014
marec 2014
apríl 2014
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
máj 2014
jún 2014
júl 2014
august 2014
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
september 2014 október 2014
november 2014
december 2014
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
 

Dohody za odobratú energiu podľa jednotlivých odberných miest v obci Ružiná na rok 2014
 
p.č. odberné miesto                
platné od - do 
2014
 0 
   
01. čerpacia stanica január - december      
02. dom smútku január - december      
03. kultúrny dom január - december      
04. materská škola január - december      
05. športový areál január - december      
06. športový areál - šatne január - december      
07. základná škola január - december