_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
január 2015 február 2015
marec 2015
apríl 2015
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
máj 2015
jún 2015
júl 2015
august 2015
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
september 2015 október 2015
november 2015
december 2015
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
 

Dohody za odobratú energiu podľa jednotlivých odberných miest v obci Ružiná na rok 2015
 
p.č. odberné miesto                
platné od - do 
2015
 0 
   
01. dom smútku január - december      
02. kultúrny dom január - december      
03. materská škola január - december      
04. požiarna zbrojnica január - december      
05. športový areál január - december      
06. športový areál - šatne január - december      
07. verejné osvetlenie január - december      
08. základná škola január - december