1. Ekonomická komisia

Predseda: Ing. Ondrej Kliment

Členovia: Ing. Ondrej Baline, Jozef Fízeľ, Ing. Jaroslav Rajman

 

2. Stavebná komisia a životné prostredie

Predseda: Peter Szilágyi

Členovia: Ing. Ondrej Baline, Ing. Ján Iždinský, PhD., Ing. Jaroslav Rajman, Jozef Fízeľ

Uznesenie o zmene

 

3. Kultúrno-športová komisia

Predseda: Mgr. Marek Kliment

Členovia: Ing. Ján Iždinský, PhD., Anna Lehoťáková

 

4. Komisia ochrany verejného záujmu

Predseda: Ing. Ondrej Kliment

Členovia: Ing. Ondrej Baline, Ing. Ján Iždinský, PhD.