1. Komisia pre školstvo, kultúru, šport a sociálne veci

Predseda: Anna Lehoťáková

Členovia: Monika Hašková, Mgr. Miroslava Kičinová, Mgr. Janka Králinská, prof. Mikuláš Šupín

2. Komisia životného prostredia a cestovného ruchu

Predseda: Dušan Karásek

Členovia: Ján Pivka, Ing. Matej Líška, Mgr. Ivan Karásek, Ján Fízeľ

3. Komisia ekonomická

Predseda: Renáta Fajkošová

Členovia: Ing. Anna Králinská, Anna Lehoťáková, Monika Hašková, prof. Mikuláš Šupín

4. Komisia pre rómske záležitosti

Predseda: Anežka Čemanová

Členovia: Róbert Oláh, Jozef Balog ml., Jaroslav Berky st., Dušan Karásek

5. Komisia hospodárska a stavebná

Predseda: Dušan Karásek

Členovia: Ján Pivka, Anežka Čemanová, Ing. Matej Líška, prof. Mikuláš Šupín