Kultúrne akcie v roku 2015

 

Medzinárodný deň žien - 8. marec

Stavanie mája - 30. apríl

Deň matiek - 10. máj

Medzinárodný deň detí - 1. jún

Slávnostné odovzdávanie hasičskej techniky - 4. júl

Jubilanti v roku 2015 - 13. november

Mikuláš 2015 - 6. december