Medzinárodný deň žien s kultúrnym programom žiakov Základnej školy Ružiná

2016-03-08 19.10.17

2016-03-08 19.10.36

2016-03-08 19.10.51

2016-03-08 19.11.30