Sviatok všetkých mám sme v našej obci oslávili druhú májovú nedeľu. Po príhovore pána starostu, pani Kralinovej a pána Virága, ktorý bol speváckym hosťom, sa na pódium postavili deti z materskej školy so svojím pripraveným programom. Po nich predviedli tančeky, spev a básničky žiaci základnej školy. Do podvečerných hodín bavil prítomných spomínaný pán Virág, ktorého spev a texty piesní potešili mnohých nielen po hudobnej stránke, ale tiež pohladili na duši.

 

FOTO TU ...