V mesiaci október, ktorý je mesiacom úcty k starším, sme si aj v našej obci uctili našich starších spoluobčanov. Po príhovore pána starostu Líšku a pani predsedkyne klubu dôchodcov Kralinovej sa prítomným prihovoril prednosta Okresného úradu v Lučenci pán Hámorník. Deti z materskej školy vystúpili so svojim programom a po nich zaspievali a zarecitovali žiaci základnej školy. S nacvičenými piesňami vystúpil aj obecný spevokol. Do rytmu nám hrala kapela z Nitry s piesňami Karola Duchoňa.

 

FOTO TU ...