Pred Vianocami zorganizoval pán starosta vianočnú besiedku. V doobedňajších hodinách sa v kultúrnom dome piekli vianočné trubičky. O 14:30 hod. v sále kultúrneho domu, ktorá bola nádherne vyzdobená, vystúpili so svojím programom deti materskej školy a základnej školy. Nechýbal ani Mikuláš so sladkými balíčkami. Vianočné piesne zahrala výborná skupina Ľudo Kuruc Band. Nechýbala ani kapustnica, na ktorej si mali možnosť pochutiť všetci prítomní.

 

FOTO TU ...