Kultúrne akcie v roku 2019

 Prvý obecný rybársky ples

Otváranie futbalového štadióna v Bratislave