Kultúrne akcie v roku 2019

 Prvý obecný rybársky ples

Otváranie futbalového štadióna v Bratislave

Stavanie mája

Položenie venca k pamätníku SNP

Memoriál Jozefa Fajčíka

Deň obce

Jubilanti

Predvianočný koncert