Október - mesiac úcty k starším patrí aj našim jubilantom. Ocenenie a poďakovanie si prišli prevziať občania obce, ktorí v roku 2019 dosiahli vek 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. K príjemnej nálade prispeli aj deti z materskej školy a žiaci zo základnej školy svojim naučeným programom a do hudobného rytmu zahrala skupina Akropola.

Foto tu ...