Na Luciu sa občania našej obce stretli v kostole, kde mal pre nich pripravený koncert pán Virág a zaspievala aj folklórna skupina Spievanky. Po koncerte sa všetci presunuli na námestie, kde na pripravenom pódiu vystúpili deti z materskej školy a žiaci zo základnej školy. Pán Virág si aj tu zaspieval spolu s deťmi. Pre prítomných bol pripravený vianočný punč, teplý čaj, šišky a koláče.

Foto tu ...