Slávnostné stavanie mája sa v našej obci uskutočnilo 30. apríla. Naši chlapi a chlapci postavili tri máje. Jeden máj je postavený pred materskou školou, druhý máj sa umiestnil ku základnej škole a tretí máj sa týči v strede obce. Všetky máje sa postavili za sprievodu obyvateľov obce. Pri stavaní májov spievali a hrali na heligonke p. Mičian a partia. Deti z materskej školy a žiaci zo základnej školy predviedli svoj program a do tanca hrala hudobná skupina Lovino Band. Nechýbala ani kapustnica a iné občerstvenie.

FOTO TU ...