Program "Podpora rozvoja športu na rok 2019" - realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - podporený projekt Materskej školy Ružiná pod názvom: "Byť škôlkarom je zábava - vybudovanie detského ihriska MŠ Ružiná"

Úrad vlády Slovenskej republiky - zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 - podpísané 5.9.2019, zverejnené 16.10.2019

Súťažné podklady na vypracovanie cenovej ponuky - zverejnené 3.12.2019

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 

Faktúra ENERCOM, s.r.o. 

ENERCOM, s.r.o. - zmluva o dielo - podpísané 3.1.2020, zverejnené 6.2.2020

Fotogaléria