Riaditeľka materskej školy:

Mgr. Miroslava Kičinová

 

Učiteľka materskej školy:

Dominika Hašková

 

Pedagogický asistent:

Bc. Helena Peťková