Starosta obce: Jozef Líška

Zástupca starostu: Ing. Ondrej Kliment

 

Poslanci:

1. Ing. Ondrej Kliment 

2. Ing. Ján Iždinský, PhD.

3. Jozef Fízeľ

4. Ing. Ondrej Baline

5. Anna Lehoťáková

6. Jozef Fajčík

7. Peter Szilágyi

 

Kontrolór obce: Lýdia Banašová

 

Poznámky:

Na ustanovujúcom obecnom zastupiteľstve konanom dňa 5.12.2018 zložili sľub poslanca nasledovní poslanci:

Mgr. Marek Kliment, Ing. Ondrej Kliment, Ing. Ján Iždinský, PhD., Jozef Fízeľ a Ing. Ondrej Baline.

Ing. Jaroslav Rajman vopred ospravedlnil svoju neprítomnosť. Jozef Líška sa vzdal mandátu poslanca.

 

Na obecnom zastupiteľstve konanom dňa 11.12.2018 zložil sľub poslanca Ing. Jaroslav Rajman

a náhradníčka Anna Lehoťáková.

 

Z dôvodu nezlučiteľnosti funkcií zanikol mandát poslanca Mgr. Mareka Klimenta. Sľub poslanca zložil nasledujúci kandidát

poradí a to Jozef Fajčík, ktorý sa vzdal odmeny za výkon poslaneckého mandátu. (vzdanie sa odmeny)

Poslanec Ing. Jaroslav Rajman sa 9.10.2019 vzdal mandátu poslanca. Dňa 21.10.2019 sľub poslanca zložil nasledujúci kandidát v poradí Peter Szilágyi.