Starosta obce: Jozef Líška

Zástupca starostu: Ing. Ondrej Kliment

 

Poslanci:

1. Mgr. Marek Kliment

2. Ing. Ondrej Kliment 

3. Ing. Ján Iždinský, PhD.

4. Ing. Jaroslav Rajman

5. Jozef Fízeľ

6. Ing. Ondrej Baline

7. Anna Lehoťáková

 

Kontrolór obce: Lýdia Banašová

 

Poznámky:

Na ustanovujúcom obecnom zastupiteľstve konanom dňa 5.12.2018 zložili sľub poslanca nasledovní poslanci:

Mgr. Marek Kliment, Ing. Ondrej Kliment, Ing. Ján Iždinský, PhD., Jozef Fízeľ a Ing. Ondrej Baline.

Ing. Jaroslav Rajman vopred ospravedlnil svoju neprítomnosť. Jozef Líška sa vzdal mandátu poslanca.

 

Na obecnom zastupiteľstve konanom dňa 11.12.2018 zložil sľub poslanca Ing. Jaroslav Rajman

a náhradníčka Anna Lehoťáková.