stravné lístky    

01.

VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava          stravné lístky na mesiac január 2014    08.01.2014
02. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava    stravné lístky na mesiac február 2014 06.02.2014 
03. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava    stravné lístky na mesiac marec 2014  05.03.2014
04. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava    stravné lístky na mesiac apríl 2014  02.04.2014 
05. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava     stravné lístky na mesiac máj 2014  06.05.2014 
06. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava     stravné lístky na mesiac jún 2014  06.06.2014
07. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava stravné lístky na mesiac júl 2014 01.07.2014
08. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava stravné lístky na mesiac august 2014 31.7.2014
09. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava stravné lístky na mesiac sept. 2014 28.08.2014
10. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava stravné lístky na mesiac október 2014

01.10.2014

11. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava stravné lístky na mesiac nov. 2014

01.11.2014

12. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava stravné lístky na mesiac dec. 2014

01.12.2014

     

 

 

 

       
  ostatné objednávky
   
01. SK Kameňolomy, s.r.o. Bratislava dodanie štrkodrvy a kameňa  15.01.2014 
02. Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Bratislava prepojenie PC a scanera 03.04.2014
03. OPLAMO - Miroslav Kučera, Lučenec dodanie betónovej rúry - priemer 0,5 m 06.05.2014
04.  Ing. Valéria Hanzelová, Dobroč audit účtovnej závierky 2013  28.04.2014