stravné lístky

01. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac január 2016 - 07.01.2016

02. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac február 2016 - 03.02.2016

03. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac marec 2016 - 29.02.2016

04. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac apríl 2016 - 04.04.2016

05. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac máj 2016 - 05.06.2016

06. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac jún 2016 - 07.06.2016

07. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac júl 2016

08. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac august 2016

09. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac september 2016

10. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac október 2016

11. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac november 2016

12. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac december 2016

 

ostatné objednávky

01. FLAMENGO, s.r.o. - príbor - 31.03.2016

02. Slovenská pošta - poštové poukazy - 08.02.2016

03. CONSTRUCT - spotrebný materiál - 05.01.2016

04. MURAT - CK, s.r.o. - spotrebný materiál - 15.01.2016

05. Wolters Kluwer, s.r.o. - Manažment školy v praxi - 01.12.2015

06. Štefan Bartoš - vyčistenie odpadovej šachty - 19.01.2016

07. Mikuláš Kucej - Nákladná doprava - predaj a dovoz drv. kameniva - 20.01.2016

08. SVOMA, s.r.o. - zimný posyp - 18.01.2016

09. Ing. Ján Sivok - JSS - vypracovanie PHSR na r. 2016 - 2023

10. Akcepta, s.r.o. - zabezpečenie procesu VO na projekt MŠ - 07.03.2016

11. Autosúčiastky Nociar, s.r.o. - autobatéria - 08.04.2016

12. Hurtík, s.r.o. - nabíjač autobatérií - 08.04.2016

13. SERVIS - Elektrospotrebičov - oprava rozhlasu - 05.02.2016

14. L PROMOTION, s.r.o. - poradenstvo pri zabezpečení VO - 09.02.2016

15. L PROMOTION, s.r.o. - zabezpečenie VO pre podlimitnú zákazku - 09.02.2016

16. P+P stavebný a hutný materiál, s.r.o. - stavebný materiál - 05.02.2016

17. David Kašina - Canon - 19.02.2016

18. MURAT - CK, s.r.o. - žiarovky na VO - 12.04.2016

19.  Mikuláš Kucej - Nákladná doprava - štrkopiesok - 16.02.2016

20. P+P stavebný a hutný materiál, s.r.o. - stavebný materiál - 20.02.2016

21. Podnik služieb a výroby, s.r.o. - práca montážnou plošinou - 16.02.2016

22. SK - LINKA, s.r.o. - školské potreby - 05.03.2016

23. Poradca podnikateľa - verejná správa SR - 05.03.2016

24. P+P stavebný a hutný materiál, s.r.o. - jakel, guľatina

25. David Kašina - renovácia tonerov - 07.03.2016

26. Ing. Beáta Herédyová - energetický audit budovy MŠ - 20.03.2016

27. CBS, spol. s r.o. - letecké fotografovanie obce - 25.05.2016

28. Ing. Milan Hric - vypracovanie dokumentácie CO pre obec - 25.05.2016

29. Elektrosped, a.s. - potreby pre ZŠ Ružiná - 10.03.2016

30. ESV PLUS, s.r.o. - školské potreby pre MŠ Ružiná - 10.03.2016

31. P+P stavebný a hutný materiál, s.r.o. - stavebný materiál - 21.03.2016

32. Štátna ochrana prírody SR - vypracovanie potvrdenia pre projekt - 21.03.2016

33. Ing. Beáta Herédyová - vypracovanie posúdenia energ. efektívnosti obce - 24.03.2016

34. OLYMP - pečatidlo, erb - 18.04.2016

35. P+P stavebný a hutný materiál, s.r.o. - spotrebný materiál

36. OSTPOL, s.r.o. - jakel, rozbrusovačka - 15.04.2016

37. P+P stavebný a hutný materiál, s.r.o. - stavebný materiál - 25.04.2016

38. PPG DECO SLOVAKIA, s.r.o. - maliarsky materiál - 25.04.2016

39. PORADCA, s.r.o. - Príručka mzdovej účtovníčky, Zákonník práce, Zákony 2016 - 25.04.2016

40. PRACTIX MSG - kontrola škodcov

41. FOXPOWER, s.r.o. - zemné práce - 21.05.2016

42. OSTPOL SLOVAKIA, s.r.o. - 22.05.2016

43. FOXPOWER, s.r.o. - zemné práce - 30.05.2016

44. Mikuláš Kucej - štrkopiesok

45. SILCOM MULTIMEDIA - pomôcky pre MŠ Ružiná - 19.05.2016

46. HOBLA, s.r.o. - pomôcky pre MŠ Ružiná - 12.05.2016

47. Anna Mozdíková, TRAMPTÁRIA - pobyt žiakov v škole v prírode - 09.05.2016

48. SK KAMEŇOLOMY, s.r.o. - kamenivo pre rok 2016 - 13.07.2016

49. HURTÍK, s.r.o. - klinový remeň, nôž na kosačku - 16.06.2016

50. ŠEVT, a.s. - osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - 06.05.2016

51. Ľuboš Toman - LESTOM - materiál na kosačku - 05.06.2016

52. Ľuboš Toman - LESTOM - materiál na kosačku - 05.06.2016

53. Mgr. Peter Moško - čistiaca sada na PC - 10.06.2016

54. Viera Rončáková - koberce - 10.06.2016

55. OMEGA - LC, s.r.o. - štrkopiesok - 10.06.2016

56. Č a T - okno plus, s.r.o. - sklá - 20.06.2016

57. VIKTORIA - HÁMOR, s.r.o. - struna - 22.06.2016

58. VIKTORIA - HÁMOR, s.r.o. - struna - 25.06.2016

59. OSTPOL SLOVAKIA, s.r.o. - lakopl., ohyb. ple. veľká - 27.06.2016

60. FIRE SYSTÉM - zásahová obuv, zásahový odev, hasičské rukavice, zásahové prúdnice - 08.08.2016

61. GEODET, Ing. Ján Šága - zameranie lokality parc. č. 450/5 - 08.08.2016

62. Richard Krajčík - vyhotovenie bezpeč. projektu na ochranu osob. údajov - 01.07.2016

63. Practix MSG - dezinfekcia, dezinsekcia MŠ - 26.06.2016

64. David Kašina - DK-Ren - renovácia tonerov - 01.07.2016

65. Obec Mýtna - preprava autobusom ZŠ a MŠ Ružiná - 20.06.2016

66. Poradca podnikateľa - Finančný spravodajca

67. David Kašina - DK-Ren - toner

68. CONSTRUCT - ventil, sifón, hadička k WC - 22.08.2016

69. CONSTRUCT - umývadlo, ventily, teflónová páska, teflónová šnúra - 25.08.2016

70. Geodet, Ing. Ján Šága - osadenie a vytýčenie ihriska a rekr. oblasť Ružiná - 22.08.2016

71. TOMLUX, s.r.o. - výbojky na verejné osvetlenie - 22.08.2016

72. ENVIPOL, s.r.o. - konzultácia pri vypracovaní VZN o odpadoch - 19.09.2016

73. CBS, spol. s r.o. - fotografovanie obce - 25.07.2016

74. SK - ŤAŽIARIK, s.r.o. - štrkodrva - 20.08.2016

75. P+P stavebný a hutný materiál, s.r.o. - stavebný materiál - 28.08.2016

76. ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA - potreby pre ZŠ - 20.08.2016

77. KELCOM BB, s.r.o. - oprava a údržba el. zabezpečovacieho systému v ZŠ - 22.08.2016

78. ASC - agenda malotriedka ZŠ -

79. ŠEVT, a.s. - tlačivá pre ZŠ - 22.08.2016

80. Daffer, s.r.o. - potreby pre ZŠ - 05.09.2016

81. SPN - Mladé letá, s.r.o. - Prvouka pre 2. ročník - 11.09.2016

82. AITEC, s.r.o. - PZ - SJ 3, PZ - SJ 4 - 30.08.2016

83. ŠEVT, a.s. - tlačivá pre MŠ - 18.07.2016

84. NOMILAND, s.r.o. - nábytok pre MŠ - 18.07.2016

85. IKEA, s.r.o. - nábytok pre MŠ

86. NOMILAND, s.r.o. - ped.diagnostika, osobný spis dieťaťa

87. ARES, s.r.o. - predškolská výchova - 27.09.2016

88. ESV PLUS, s.r.o. - výtvarné pomôcky pre MŠ - 27.09.2016

89. Podnik služieb a výroby, s.r.o. - práce montážnou plošinou - 05.09.2016

90. David Kašina - DK-Ren - renovácia tonera - 13.09.2016

91. MURAT - CK, s.r.o. - sporák, lišta, rabalux, krabica, žiarovka - 20.07.2016

92. CONSTRUCT - čerpadlo - 25.09.2016

93. P+P stavebný a hutný materiál, s.r.o. - AE DC na rádiatory, tel.násada, primalex, valec, plachta - 28.09.2016

94. Podnik služieb a výroby, s.r.o. - práce montážnou plošinou - 26.09.2016

95. Michal Sekula - PC zostavy - 20.09.2016

96. Slovenská legálna metrológia, n.o. - ciachovanie váh - 17.10.2016

97. CBS, spol. s r.o.- fotomapa - 08.11.2016

98. PRACTIX MSG - kontrola škodcov - 01.10.2016

99. Internet Mall Slovakia, s.r.o. - internetové služby pe ZŠ - 10.10.2016

100. David Kašina - DK-Ren - renovácia tonera - 01.10.2016

101. David Kašina - DK-Ren - PC potreby - 01.10.2016

102. Miroslav Jackuliak - kontrola hasiacich prístrojov - 05.10.2016

103. Michal Sekula - PC potreby pre ZŠ - 10.10.2016

104. AC vzdelávacia agentúra - seminár- 15.10.2016

105. SK - Linka, s.r.o. - pomôcky pre ZŠ - 01.10.2016

106. Petr Mrázek - biologické ošetrenie odpadov - 15.10.2016

107. Geodet - Ing. Ján Šága - geom. plán - 20.10.2016

108. PORADCA, s.r.o. - balíček Sociálny fond komplexne - 19.10.2016

109. exe, a.s. - office - 18.10.2016

110. OLYMP - stolový kalendár, pracovný diár, manažérske portfólio - 24.11.2016

111. SYVA, spol. s r.o. - elektromateriál na vianočnú výzdobu - 24.11.2016

112. Euronics TPD - truhlicová mraznička

113. Euronics TPD - chladnička Beko ZŠ Ružiná

114. OLYMP - kancelárske potreby - 28.11.2016

115. Centrum polygrafických služieb - osvedčovacie knihy - 05.12.2016

116. KVANT spol. s r.o. - rozprávky, maňušky, látkové čísla MŠ Ružiná - 07.12.2016

117. Štefan Žingor - revízia elektroinštalácie ZŠ Ružiná - 15.12.2016

118. P+P stavebný a hutný materiál, s.r.o. - pletivo, drôty, rukavice - 24.10.2016

119. David Kašina - renovácie kopírovacích strojov - 20.11.2016

120. Podnik služieb a výroby, s.r.o. - práce montážnou plošinou 22.11.2016 - 19.11.2016

121. ELEKTROCENTRUM - žiarovky - biela, modrá, žltá - 02.12.2016

122. FLAMENGO, s.r.o. - kuchynské potreby - 03.12.2016