stravné lístky

01. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac január 2017 - 10.01.2017

02. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac február 2017 - 06.02.2017

03. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac marec 2017 - 03.03.2017

04. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac apríl 2017

05. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac máj 2017

06. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac jún 2017

07. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac júl 2017

08. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac august 2017

09. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac september 2017

10. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac október 2017

11. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac november 2017

12. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac december 2017

 

ostatné objednávky

01. STK a EK- STK a emisná kontrola Škoda Fabia - 09.01.2017

02. ESV plus - papierenské potreby MŠ Ružiná - 10.03.2017

03. ESV Plus - kancelárske potreby MŠ Ružiná - 10.03.2017

04. HOBLA - pomôcky pre MŠ Ružiná - 13.03.2017

05. Nomiland - pomôcky pre MŠ Ružiná - 13.03.2017

06. Plastmont - žalúzie na okná OÚ Ružiná - 16.03.2017

07. Poradca podnikateľa - Finančný spravodajca - 20.12.2016

08. David Kašina - DK-REN - tonery do MŠ Ružiná - 15.01.2017

09. CBS spol. s r.o. - fotomapa obce - 14.01.2017

10. LIM PO, s.r.o. - známky pre psov - 10.01.2017

11. Wolters Kluwer - Manažment školy v praxi - 11.01.2017

12. P+P stavebný a hutný materiál, s.r.o. - pracovné pomôcky - 25.01.2017

13. CONSTRUCT - pracovné pomôcky - 19.01.2017

14. Poradca podnikateľa - Práca, mzdy a odmeňovanie - 20.11.2017

15. SK-Linka, s.r.o. - pomôcky pre ZŠ Ružiná - 20.03.2017

16. Centrum polygrafických služieb - osvedčovacie knihy - 01.02.2017

17. KVANT, s.r.o. - rozprávky maňušky pre MŠ - 05.02.2017

18. David Kašina - DK-REN - tonery, renovácia - 12.02.2017

19. Podnik služieb a výroby - práce montážnou plošinou - 10.02.2017

20. Peter Matuška - bicykle pre ZŠ - 29.03.2017

21. AITEC, s.r.o. - potreby pre ZŠ - 30.03.2017

22. Databanka firiem, s.r.o. - rekl. a mark. služby - 01.03.2017

23. ŠEVT, a.s. - osvedčenie o abs. predprimárneho vzdelávania - 01.03.2017

24. Ján Klinčok, AGRO TURIČKY - preprava autobusom do Košíc a späť - 20.03.2017

25. KVANT, s.r.o. - veľké látkové čísla - 05.03.2017

26. SK -ŤAŽIARIK, s.r.o. - hrubé kamenivo - 03.03.2017

27. CONSTRUCT - oprava plynovej kotolne ZŠ Ružiná - 24.02.2017

28. Ján Klinčok, AGRO TURIČKY - preprava autobusom do Banskej Bystrice a späť - 05.03.2017

29. Peter Kováčik - knihy pre ZŠ Ružiná - 07.04.2017