stravné lístky

01. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac január 2017 - 10.01.2017

02. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac február 2017 - 06.02.2017

03. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac marec 2017 - 03.03.2017

04. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac apríl 2017 - 04.04.2017

05. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac máj 2017 - 04.05.2017

06. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac jún 2017 - 05.06.2017

07. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac júl 2017 - 29.06.2017

08. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac august 2017 - 28.07.2017

09. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac september 2017 - 04.09.2017

10. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac október 2017 - 29.09.2017

11. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac november 2017 - 06.11.2017

12. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac december 2017 - 12.12.2017

 

ostatné objednávky

01. STK a EK- STK a emisná kontrola Škoda Fabia - 09.01.2017

02. ESV plus - papierenské potreby MŠ Ružiná - 10.03.2017

03. ESV Plus - kancelárske potreby MŠ Ružiná - 10.03.2017

04. HOBLA - pomôcky pre MŠ Ružiná - 13.03.2017

05. Nomiland - pomôcky pre MŠ Ružiná - 13.03.2017

06. Plastmont - žalúzie na okná OÚ Ružiná - 16.03.2017

07. Poradca podnikateľa - Finančný spravodajca - 20.12.2016

08. David Kašina - DK-REN - tonery do MŠ Ružiná - 15.01.2017

09. CBS spol. s r.o. - fotomapa obce - 14.01.2017

10. LIM PO, s.r.o. - známky pre psov - 10.01.2017

11. Wolters Kluwer - Manažment školy v praxi - 11.01.2017

12. P+P stavebný a hutný materiál, s.r.o. - pracovné pomôcky - 25.01.2017

13. CONSTRUCT - pracovné pomôcky - 19.01.2017

14. Poradca podnikateľa - Práca, mzdy a odmeňovanie - 20.11.2016

15. SK-Linka, s.r.o. - pomôcky pre ZŠ Ružiná - 20.03.2017

16. Centrum polygrafických služieb - osvedčovacie knihy - 01.02.2017

17. KVANT, s.r.o. - rozprávky maňušky pre MŠ - 05.02.2017

18. David Kašina - DK-REN - tonery, renovácia - 12.02.2017

19. Podnik služieb a výroby - práce montážnou plošinou - 10.02.2017

20. Peter Matuška - bicykle pre ZŠ - 29.03.2017

21. AITEC, s.r.o. - potreby pre ZŠ - 30.03.2017

22. Databanka firiem, s.r.o. - rekl. a mark. služby - 01.03.2017

23. ŠEVT, a.s. - osvedčenie o abs. predprimárneho vzdelávania - 01.03.2017

24. Ján Klinčok, AGRO TURIČKY - preprava autobusom do Košíc a späť - 20.03.2017

25. KVANT, s.r.o. - veľké látkové čísla - 05.03.2017

26. SK -ŤAŽIARIK, s.r.o. - hrubé kamenivo - 03.03.2017

27. CONSTRUCT - oprava plynovej kotolne ZŠ Ružiná - 24.02.2017

28. Ján Klinčok, AGRO TURIČKY - preprava autobusom do Banskej Bystrice a späť - 05.03.2017

29. Peter Kováčik - knihy pre ZŠ Ružiná - 07.04.2017

30. AJ PRODUKTY, a.s. - kartotéková skrinka, opierka - 05.05.2017

31. AJ PRODUKTY, a.s. - mobilný zásuvkový kontajner - 05.05.2017

32. Štvorkolesová kosačka s pojazdom - ZŠ Ružiná - 15.05.2017

33. Foto Peter Palóc - tablo predškolákov - 05.06.2017

34. SK - Linka, s.r.o. - pomôcky pre ZŠ Ružiná - 22.09.2016

35. Pán Šróba, Lovinobaňa - objednávka autobusu pre ZŠ Ružiná na 19.06.2017 - 02.06.2017

36. Pán Šróba, Lovinobaňa - objdenávka autobusu pre ZŠ Ružiná na 23.06.2017 - 02.06.2017

37. Tramptária - škola v prírode pre ZŠ Ružiná - 21.03.2017

38. FVCC - rybársky lístok - 16.06.2017

39. AJ Produkty, a.s. - kartotéková skrinka, opierka nôh - 05.05.2017

40. DK-Ren, David Kašina - tonery MŠ Ružiná - 03.07.2017

41. ŠEVT - školské tlačivá MŠ Ružiná - 03.07.2017

42. PRACTIX MSG - deratizácia MŠ Ružiná - 01.06.2017

43. PORADCA, s.r.o. - zákony - 10.06.2017

44. Poradca podnikateľa spol. s r.o. - Verejná správa Sr - ročný prístup - 09.06.2017

45. Petr Mrázek - biologické ošetrenie odpadov ZŠ, MŠ, ŠJ, OÚ - 17.06.2017

46. VIKTORIA - HÁMOR, s.r.o. - struna - 10.07.2017

47. STIHL - oprava kosačiek - 20.07.2017

48. Nomiland, s.r.o. - potreby pre MŠ Ružiná - 27.07.2017

49. Firesystem, s.r.o. - potreby pre hasičov - 21.08.2017

50. Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - Práca, mzdy a odmeňovanie - 10.08.2017

51. Pojazdná kosačka

52. Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - Finančný spravodajca - 10.08.2017

53. LESTOM - píla, lišta, reťaz, olej, kanister, sada náradia - 09.08.2017

54. Servis - Elektrospotrebičov - oprava miestneho rozhlasu - 01.08.2017

55. ŠEVT, a.s. - potreby pre ZŠ Ružiná - 21.08.2017

56. aSc, s.r.o. - aSc Agenda ZŠ Ružiná 2018 - 01.06.2017

57. FVCC - výdajka, spis. obal, norm. hárok - 15.08.2017

58. DAFFER, s.r.o. - potreby pre ZŠ Ružiná - 19.08.2017

59. ALBION BOOKS - angličtina pre ZŠ Ružiná - 15.08.2017

60. AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA - objednávka na seminár - 11.09.2017

61. PRP - Plasty, s.r.o. - dodávka a montáž izolačného skla - 15.09.2017

62. SPN - Mladé letá - Prvouka pre 2. r. ZŠ - 10.09.2017

63. David Kašina - DK-Ren - renovácia tonerov - 20.09.2017

64. RETRO LC - kosačka - 29.09.2017

65. RETRO LC - čižmy, vyberateľná vložka, nohavice - 29.09.2017

66. RETRO LC - hadica, fúrik - 29.09.2017

67. ecol Trade - odber kuchynských odpadov 09/2017 - 20.09.2017

68. ESV plus, s.r.o. - potreby pre MŠ Ružiná - 04.10.2017

69. ESV plus, s.r.o. - potreby pre MŠ Ružiná - 04.10.2017

70. MVDr. Karkoška - veterinárne služby - 01.10.2017

71. MVDr. Karkoška - vakcíny - 01.10.2017

72. GEOMET, s.r.o. - vylustrovanie vlastník. cesta - Záhumnie - 28.09.2017

73. David Kašina - DK-Ren - program ESET - 09.10.2017

74. Obec Mýtna - Preprava autobusom ZŠ a MŠ - 01.10.2017

75. SK - Linka, s.r.o. - pomôcky pre ZŠ Ružiná - 01.10.2017

76. Online zbierka firiem, s.r.o. - reklamné služby - 26.10.2017

77. Podnik služieb a výroby, s.r.o. - oprava verejného osvetlenia - 18.10.2017

78. David Kašina - DK-Ren - tonery pre MŠ - 22.11.2017

79. Regionálne vzdelávacie centrum - príručka - 20.12.2017

80. GEOMET, s.r.o. - zosúladenie pozemkov - 21.12.2017 

81. AGIPOL, s.r.o. - prípravné práce k žiadosti - výzva z PRV - 20.10.2017

82. POLNOAGRI, s.r.o. - realizácia projektu na enviromentálny fond - 20.10.2017

83. MURAT - CK - patrony, žiarovky - 20.11.2017

84. NOVHAS - kontrola hasiacich prístrojov - 19.11.2017

85. JEEL, s.r.o. - kontrola bleskozvodov v ZŠ Ružiná - 10.11.2017

86. JEEL, s.r.o. - kontrola bleskozvodov v MŠ Ružiná - 10.11.2017

87. JEEL, s.r.o. - kontrola bleskozvodov OÚ Ružiná - 10.11.2017

88. OVING, s.r.o. - služba verejného osvetlenia obce Ružiná - 21.11.2017

89. INPROST, s.r.o. - Obecné noviny 2018 - 01.12.2017

90. Michal Sekula - oprava PC v ZŠ Ružiná - 15.12.2017

91. SMARTIM, s.r.o. - údaje k projektu MŠ Ružiná - 21.12.2017

92. Michal Sekula - inštalácia software - 20.12.2017

93. David Kašina - renovácia tonerov - 19.12.2017

94. P+P stavebný a hutný materiál, s.r.o. - stavebný materiál - 20.12.2017

95. P+P stavebný a hutný materiál, s.r.o. - pracovné pomôcky - 14.12.2017

96. PORADCA, s.r.o. - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále - mesačník - 25.12.2017

97. Poradca podnikateľa - Finančný spravodajca 2017 - 30.12.2017