stravné lístky

01. EDENRED Slovakia, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac január 2018 - 09.01.2018

02. EDENRED Slovakia, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac február 2018 - 07.02.2018

03. EDENRED Slovakia, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac marec 2018 - 01.03.2018

04. EDENRED Slovakia, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac apríl 2018

05. EDENRED Slovakia, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac máj 2018

06. EDENRED Slovakia, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac jún 2018

07. EDENRED Slovakia, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac júl 2018

08. EDENRED Slovakia, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac august 2018

09. EDENRED Slovakia, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac september 2018

10. EDENRED Slovakia, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac október 2018

11. EDENRED Slovakia, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac november 2018

12. EDENRED Slovakia, s.r.o. Bratislava - stravné lístky za mesiac december 2018

 

ostatné objednávky

1. RETRO LC, s.r.o. - pracovný odev - 09.01.2018

2. Dávid Kašina - DK-Ren - tonery pre MŠ Ružiná - 24.01.2018

3. RETRO LC, s.r.o. - pracovný odev - 04.01.2018

4. SVOMA, s.r.o. - posypový materiál - 18.01.2018

5. Insgraf - potreby pre ZŠ Ružiná - 19.02.2018

6. TOMLUX, s.r.o. - žiarivky - 16.04.2018

7. Building Job Líška, s.r.o. - rekonštrukcia v ZŠ Ružiná - 15.02.2018

8. HOBLA, s.r.o. - potreby pre MŠ Ružiná - 19.03.2018

9. ESV plus, s.r.o. - potreby pre MŠ Ružiná - 26.02.2018

10. ESV plus, s.r.o. - potreby pre MŠ Ružiná - 26.02.2018

11. NOMILAND, s.r.o. - potreby pre MŠ Ružiná - 05.03.2018

12. SK - Linka, s.r.o. - potreby pre ZŠ Ružiná - 02.03.2018

13. RETRO LC, s.r.o. - tovar pre ZŠ Ružiná - 09.03.2018

14. Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. - Pečať Rozvoja obcí a miest 2017 - 07.02.2018

15. SMARTIM, s.r.o. - Monitorovacia správa Rekonštrukcia MŠ Ružiná - 13.03.2018

16. REVITAL - SK, s.r.o. - benzínová snežná fréza - 20.03.2018

17. Jozef Šmrhola - OLYMP - plaketa, diplom - 15.02.2018

18. Podnik služieb a výroby - práce montážnou plošinou 12.02.2018 - 10.02.2018

19. Agro Lovinobaňa - odhŕňanie snehu - 02.03.2018

20. CBS, spol. s r.o. - maľované mapy - 01.03.2018

21. David Kašina - DK-Ren - renovácia Canon - 19.03.2018

23. Ján Nedbal - RADIX - pracovné pomôcky - 20.03.2018

24. GEOMET, s.r.o. - vytýčenie hraníc pozemkov - 24.03.2018

25. PPG DECO, s.r.o. - potreby na maľovanie - 23.03.2018

26. Mikuláš Kucej - Nákladná doprava - drvené kamenivo - 20.03.2018

27. Ing. Peter Molnár - štúdia odkanalizovania rod.domov - 01.03.2018

28. Agro Lovinobaňa - odhŕňanie snehu - 30.03.2018