1. Ján Halaj - vypracovanie prevádzkového poriadku v MŠ Ružiná - 3.1.2020