Stravné lístky 2020

JANUÁR - 7.1.2020

FEBRUÁR - 4.2.2020

MAREC

APRÍL

MÁJ

JÚN

JÚL

AUGUST

SEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER            

 

 

OSTATNÉ OBJEDNÁVKY

1. Ján Halaj - vypracovanie prevádzkového poriadku v MŠ Ružiná - 3.1.2020

2. Obecný úrad Ružiná - čistiaca sada na PC - 13.1.2020

3. ESV plus, s.r.o. - potreby pre MŠ Ružiná - 13.1.2020

4. VIOLETS , s.r.o. - potreby pre MŠ Ružiná - 3.2.2020