Obec Ružiná je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.


 Verejný obstarávateľ: Obec  Ružiná

Sídlo:                         Ružiná č. 102, 985 52 Ružiná
Štatutárny zástupca:   Jozef Líška, starosta obce
E-mail:                       Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
Telefón:                     +421 905 270 428


Výzva na predloženie cenovej ponuky "Spracovanie rozvojového dokumentu obce - "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ružiná na roky 2014 - 2020" pridané dňa 20. januára 2014