Oprava miestnych komunikácií

Rekonštrukcia materskej školy

Rekonštrukcia kaplnky

Havarijný stav kultúrneho domu (interiér)

Premena školy a školského areálu