Pred úpravou (11.11.2015 ráno)

2015-11-11 12.25.19 

2015-11-11 12.25.28  

2015-11-11 12.25.39

       2015-11-11 12.25.47       

2015-11-11 12.25.56

Úpravy (11.11.2015 večer)

2015-11-11 20.52.53     2015-11-11 20.53.02 

2015-11-11 20.53.11     2015-11-11 20.53.20

   2015-11-11 20.53.28     2015-11-11 20.53.38    

2015-11-11 20.54.02     2015-11-11 20.54.12

12.11.2015

2015-11-12 17.04.03     2015-11-12 17.03.54

2015-11-12 17.03.36     2015-11-12 17.03.25

2015-11-12 17.03.17     2015-11-12 17.03.08

2015-11-12 17.02.48     2015-11-12 17.02.36