Priebežné práce na rekonštrukcii materskej školy

foto tu ...