Rekreačné zariadenie MLADOSŤ  

 Doškoľovacie stredisko s reštauráciou