Rozpočet Obce Ružiná na roky 2021 - 2023

Dôvodová správa k návrhu

 

Rozpočet Obce Ružiná na roky 2020 - 2022

Dôvodová správa k návrhu

 

"Návrh" Rozpočet Obce Ružiná na roky 2019 - 2021

Dôvodová správa k návrhu

 

Dôvodová správa k návrhu

 

Rozpočet Obce Ružiná na roky 2017 - 2019

Dôvodová správa k návrhu

 

Rozpočet Obce Ružiná na roky 2016 - 2018

Dôvodová správa k návrhu

 

Návrh - Rozpočet Obce Ružiná na roky 2015 - 2017

Dôvodová správa k návrhu